Měřínský, Zdeněk

Varianty jmen:

Měřínský, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 149.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte) : Thesen. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 9–26.

Článek
Vignatiová, Jana; Měřínský, Zdeněk. 4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 222–225.

Článek
Hašek, Vladimír; Měřínský, Zdeněk. 5. celoštátne sympózium "Archeológia, geofyzika, archeometrie", Nové Vozokany 1986. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 425.

Článek
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva. Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt). Thesen. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 9–36.

Článek
Krajíc, Rudolf; Měřínský, Zdeněk; Vařeka, Pavel. Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 367–399.

Článek
Měřínský, Zdeněk. The Archaeometallurgy of Iron: Results Achieved 1967-1987. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 637–638.

Článek
Kordiovský, Emil; Měřínský, Zdeněk. Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen). Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 23–27.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Archeologické nálezy z okolí Hrušovan nad Jevišovkou (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 144–146.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Barral i Altet, Xavier. Frühes Mittelalter: von der Spätantike bis zum Jahr 1000]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, roč. 47, č. M3, s. 105–106.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu]. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 652–653.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Befestigte Zentren der frühen Přemysliden-Periode in Mähren und Schlesien (Thesen). Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 55–66.

Článek
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva. Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 15–25.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Bořivoj Dostál, Břeclav-Pohansko III.]. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 439–442.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 748–751.

Článek
Měřínský, Zdeněk. XV. celostátní konference archeologů středověku. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 301–302.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Černá, Eva. Středověké sklo v zemích Koruny české: katalog výstavy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, roč. 47, č. M3, s. 106–109.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Český stát na přelomu 12. a 13. století. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 469.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Čechy v době slovanské. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 506–508.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do předhusitského období. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 375–393.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 7–58.

Kniha
Oliva, Martin. Gravettien na Moravě. 2007

Článek
Měřínský, Zdeněk; Měřínská, Alena. [Helen Clarke, The Archaeology of Medieval England.], [Brian K. Davison,The New Observer's Book of Castles.], [Elizabeth Eames, English Medieval Tiles]. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 427–431.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Hmotná kultura mladší doby hradištní na Moravě a ve Slezsku. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 45–90.