Mrázová, Lenka

Varianty jmen:

Mrázová, Lenka (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Mrázová, Lenka. Muzeo50 – Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí zahájení výuky muzeologie v Brně. Museologica Brunensia. 2014, roč. 3, č. 4 (Jaro 2014), s. 45.

Článek
Mrázová, Lenka; Jagošová, Lucie. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014. Museologica Brunensia. 2014, roč. 3, č. 5 (Podzim 2014), s. 28–42.

Článek
Jagošová, Lucie; Mrázová, Lenka. Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí Muzeo50. Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 1, s. 26–28.

Článek
Biedermann, Bernadette; Mrázová, Lenka. Open round table of museology: international live discussion of students and experts on museology. Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 1, s. 55–61.

Článek
Mrázová, Lenka. Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga. Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 26–31.

Článek
Mrázová, Lenka. Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual development of the curriculum of Brno museology. Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 2, s. 65–73.

Článek
Mrázová, Lenka. [Šobáňová, Petra. Edukační potenciál muzea]. Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 2 (Jaro 2013), s. 44–45.

Článek
Mrázová, Lenka; Drápala, Daniel. The role of the UNESCO Chair at the Masaryk University in the system of protection, preservation and presentation of cultural heritage. Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 65–71.

Článek
Jagošová, Lucie; Mrázová, Lenka. Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development. Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 56–64.

Článek
Jagošová, Lucie. Záměry a výstupy kolokvia V první linii... : inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 1, s. 35–36.