Muk, Jan

Varianty jmen:

Muk, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Muk, Jan. Chrám sv. Jiří a gotický špýchar hradu Bechyně. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 113–117.

Článek
Muk, Jan; Vilímková, Milada. K počátkům hradu Rožmberka. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 379–382.

Článek

Článek
Huml, Václav; Muk, Jan. Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 277–285.

Článek
Muk, Jan. Numerická interpretace rozměrů pražských románských domů. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 267–270.

Článek

Článek
Muk, Jan; Hus, Miroslav. Objev pozdně středověké pece mincovny v Jáchymově. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 235–237.

Článek
Muk, Jan. Přínos stavebně historického a archeologického výzkumu Mostu k dějinám městského domu. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 165–169.

Článek
Muk, Jan. Příspěvek k poznání nejstarší architektury Tábora. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 115–121.

Článek
Muk, Jan. Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 473–482.

Článek
Muk, Jan; Novosadová, Olga. Středověká tvrz v Písečné nad Dyjí. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 189–194.

Článek
Muk, Jan. Středověké jádro zámku v Hranicích. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 65–70.

Článek
Líbal, Dobroslav; Muk, Jan. Středověké stavební konstrukce a technologie. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 239–246.

Článek
Muk, Jan. Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydli. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 215–218.