Muránska, Natália

Varianty jmen:

Muránska, Natália (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Kapitola
Muránska, Natália. Čertovščina a čerti v tvorbe N. V. Gogoľa a M. Bulgakova. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 263–268.

Článek
Muránska, Natália. Na margo románu Mistr a Markétka : (text ako záhada, šifra, odkaz doby?). Новая русистика. 2021, roč. 14, č. 1, s. 41–50.

Článek
Muránska, Natália. Pontský Pilát a Majster a Margaréta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 69–81.

Kapitola
Muránska, Natália. Rozum alebo srdce, chutor alebo lazy. In: Austrian, Czech and Slovak Slavonic studies in their central European context. 2005, s. 221–224.

Kapitola
Muránska, Natália. Ruské variácie slovenskej poezie. In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, s. 119–123.