Nový, Lubomír

Varianty jmen:

Nový, Lubomír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 61.

Kapitola
Nový, Lubomír. Artikulace životní dráhy. In: Nový, Lubomír. Životní dráha jako sociologický problém. c1989, s. 79–100.

Článek
Nový, Lubomír. [Berger, Gaston. L'homme moderne et son éducation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, roč. 16, č. B14, s. 130.

Článek
Nový, Lubomír. [Bertaux, Daniel, ed. Biography and society: the life history approach in the social sciences]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 118–119.

Článek
Nový, Lubomír. Bibliographie der philosophischen Schriften in der ČSSR (1980-1982). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, roč. 12, č. B10, s. 115–120.

Článek
Nový, Lubomír. Bláha a Mukařovský : setkání sociologického a literárněvědného strukturalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1992, roč. 41, č. B39, s. 101–105.

Článek
Nový, Lubomír. Cesta literárního hrdiny a životní dráha člověka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1987, roč. 36, č. B34, s. 55–59.

Článek
Nový, Lubomír. [Chauchard, Paul. L'homme normal: (éléments de biologie humaniste et de culture humaine)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 93–94.

Článek
Nový, Lubomír. [Človek, kto si?: vybrané materiály z XIII. medzinárodného filozofického kongresu, Mexico City, 7.-14. IX. 1963. Ján Bodnár (ed.).]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, roč. 16, č. B14, s. 123–124.

Článek
Nový, Lubomír. [Dejiny marxistickej filozofie 19. storočia. Red. I.S. Narského, B.V. Bogdanov, M.T. Iovčuk]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1984, roč. 33, č. B31, s. 97–98.

Článek
Nový, Lubomír. Der Mensch als Zentralthema der Gesellschaftswissenschaften. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, roč. 16, č. B14, s. 7–24.

Článek
Nový, Lubomír. Der sozialkritische Marx und die Philosophie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, roč. 18, č. B16, s. 27–32.

Článek
Nový, Lubomír. Die Entfremdung bei Marx und der entfremdete Marx. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 5–18.

Kapitola
Nový, Lubomír. Die Philosophie T.G. Masaryks. In: Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962, s. 126–128.

Článek
Nový, Lubomír. [Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 84–85.

Článek
Nový, Lubomír. Evropský dům jako budova a domov : (od partikularismu k emergentnímu univerzalismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1994, roč. 43, č. B41, s. 7–12.

Kapitola
Nový, Lubomír. Filosofie pro život. In: Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962, s. 79–101.

Kniha
Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962

Článek
Nový, Lubomír. [Grenet, Paul. Teilhard de Chardin: en évolutionniste chrétien]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, roč. 12, č. B10, s. 101–106.

Článek
Nový, Lubomír. [Guardini, Romano. Die Macht: Versuch einer Wegwelsung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, roč. 16, č. B14, s. 129–130.

Článek
Nový, Lubomír. [Hubík, Stanislav. Jazyk a metafyzika: kritika Wittgensteinovy filozofie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, roč. 34, č. B32, s. 99–100.

Kapitola
Nový, Lubomír. Jmenný rejstřík. In: Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962, s. 129–130.

Článek
Nový, Lubomír. K filosofii a teologii českého protestantismu : (Masaryk - Rádl - Hromádka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, roč. 12, č. B10, s. 27–47.

Článek
Nový, Lubomír. K. Mannheim a A. Gramsci : dva přístupy k problému inteligence a k pojetí sociologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 75–85.

Článek
Nový, Lubomír. [Kahl, Alice; Wolf, Herbert F.; Wilsdorf, Steffen H. Kollektivbeziehungen und Lebensweise]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 117–118.

Článek
Nový, Lubomír. Ke kritice Masarykovy "filosofie života". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1960, roč. 9, č. B7, s. 13–24.