Ohnesorg, Karel

Varianty jmen:

Ohnesorg, Karel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 34.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Abecední seznam slov. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, s. 80–138.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Chigarevskaïa, N. Traité de phonétique française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 154–155.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Členění souvislé řeči. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, s. 63–66.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Cohen, Marcel; Lézine, Irène; Kocher, Francis; Brauner, Alfred; Lentin, Laurence; Tabouret-Keller, Andrée. Etudes sur le langage enfantin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 210–212.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Cohen, Marcel. Pour une sociologie du langage]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 259.

Článek
Bartoš, Lubomír; Ohnesorg, Karel. Colloquium paedolinguisticum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 215–227.

Kniha

Článek
Ohnesorg, Karel. [Gendron, Jean-Denis. Tendances phonétiques du français parlé au Canada]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 155–156.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Gvozdev, A.N. Вопросы изучения детской речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 241–243.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Kaczmarek, Leon. Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy (dyslalii) u dzieci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 123.

Článek
Ohnesorg, Karel. Kapitola ze srovnávací fonetiky dětské řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, roč. 4, č. A3, s. 95–101.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Kloster Jensen, Martin. Précis de prononciation française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 128–129.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Kolarič, Rudolf. Slovenski otroški govor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 220–221.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Le vers enfantine. In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, s. 55–59.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Lichem, Klaus. Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 246.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Modulace souvislé řeči. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, s. 67–76.

Článek
Ohnesorg, Karel. Nouvelles contributions à la pédolinguistique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 165–169.

Článek
Ohnesorg, Karel. Nouvelles contributions á la pédolinguistique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 209–213.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Předmluva. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, s. 5.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Prozodické vlastnosti jako fonostylistické prvky v dětské řeči. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, s. 351–356.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Realisace hlásek v řeči souvislé. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, s. 49–58.

Článek
Ohnesorg, Karel. Renesance studia dětské řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, roč. 11, č. B9, s. 228–239.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Résumé. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, s. 149–158.

Článek
Ohnesorg, Karel. Šedesát let Vladimíra Stupky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 192–193.

Kapitola
Ohnesorg, Karel. Seznam citovaných prací. In: Ohnesorg, Karel. Druhá fonetická studie o dětské řeči. 1959, s. 159–161.