Ohnesorg, Karel

Varianty jmen:

Ohnesorg, Karel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 18 z celkového počtu 18.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Chigarevskaïa, N. Traité de phonétique française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 154–155.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Cohen, Marcel; Lézine, Irène; Kocher, Francis; Brauner, Alfred; Lentin, Laurence; Tabouret-Keller, Andrée. Etudes sur le langage enfantin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 210–212.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Cohen, Marcel. Pour une sociologie du langage]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 259.

Článek
Bartoš, Lubomír; Ohnesorg, Karel. Colloquium paedolinguisticum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 215–227.

Kniha

Článek
Ohnesorg, Karel. [Gendron, Jean-Denis. Tendances phonétiques du français parlé au Canada]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 155–156.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Gvozdev, A.N. Вопросы изучения детской речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 241–243.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Kaczmarek, Leon. Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy (dyslalii) u dzieci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 123.

Článek
Ohnesorg, Karel. Kapitola ze srovnávací fonetiky dětské řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, roč. 4, č. A3, s. 95–101.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Kloster Jensen, Martin. Précis de prononciation française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 128–129.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Kolarič, Rudolf. Slovenski otroški govor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 220–221.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Lichem, Klaus. Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 246.

Článek
Ohnesorg, Karel. Nouvelles contributions á la pédolinguistique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 209–213.

Článek
Ohnesorg, Karel. Nouvelles contributions à la pédolinguistique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 165–169.

Článek
Ohnesorg, Karel. Renesance studia dětské řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, roč. 11, č. B9, s. 228–239.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Slama-Cazacu, Tatiana. Introducere în psiholingvistică]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 190–191.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Smoszyński, Paweł. Przyswajanie przes dziecko postaw systemu jęnzykowego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 118–119.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Ученые записки. Том 60, Исследования языка и речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 274–275.