Pallasová, Eva

Varianty jmen:

Pallasová, Eva (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Pallasová, Eva. [Dogramadžieva, Ekaterina; Rajkov, Božidar Nikolov (eds). Baniško evangelie: srednobălgarski pametnik ot XIII vek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, roč. 32, č. A31, s. 91.

Článek
Pallasová, Eva. [Hansack, E. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen]. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 2, s. 61–64.

Článek
Pallasová, Eva. [Pacnerová, Ludmila (ed.). Česká bible Hlaholská: (bible Vyšebrodská)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 229–233.

Článek
Pallasová, Eva. [Pacnerová, Ludmila (ed.). Staročeský hlaholský Comestor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 194–197.

Kapitola
Pallasová, Eva. Počátky slovanské slovotvorby. In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, s. 120–130.

Článek
Pallasová, Eva. Postavení přívlastku v staroslověnských památkách biblických. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 69–81.

Článek
Pallasová, Eva. Problematika tzv. voluntativní modality v staroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, roč. 35, č. A34, s. 41–53.

Článek
Pallasová, Eva. [Trost, Klaus; Hansack, Ernst. Die Lexik der altrussischen Version des "Jüdischen Krieges" des Flavius Josephus. I-III]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 157–159.