Pechal, Zdeněk

Varianty jmen:

Pechal, Zdeněk (preferováno)
Пехал, Зденек
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 18 z celkového počtu 18.

Článek
Pechal, Zdeněk. Brněnská studie o ruském románu. Новая русистика. 2008, roč. 1, č. 1, s. 83–85.

Článek
Pechal, Zdeněk. Ironie a parodie jako zdroj významů v Nabokovově románu Bledý oheň. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 25–36.

Článek
Pechal, Zdeněk. Kompoziční studie z ruské literatury. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 1, s. 75–76.

Kapitola
Pechal, Zdeněk. Kotik Letajev Andreje Bělého jako polyfonie metamorfózy. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, s. 201–207.

Článek
Pechal, Zdeněk. Mlčení v textech Maxima Gorkého jako způsob nepřímé promluvy o světě. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 59–65.

Článek
Pechal, Zdeněk. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 3, s. 50–52.

Článek
Pechal, Zdeněk. Památce Ally Vladimirovny Zločevské. Opera Slavica. 2022, roč. 32, č. 3, s. 69–70.

Kapitola
Pechal, Zdeněk. Vystoupení ze života jako románový motiv v ruské literatuře. In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, s. 147–154.

Článek
Flídrová, Helena; Pechal, Zdeněk. X. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 49–51.

Článek
Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka; Vysloužilová, Eva; Zahrádka, Miroslav. XVI. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 2, s. 48–54.

Článek
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 2, s. 42–44.

Článek
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 32–34.

Kapitola
Pechal, Zdeněk. "Нос" Гоголя как пересказ пересказанного и как реконструкции не события, а его пересказа. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 281–291.

Kapitola
Pechal, Zdeněk. Пародия предполагаемого у А.С. Пушкина. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 103–106.

Kapitola
Pechal, Zdeněk. Поэтика двойственности в эстетике русского романа. In: Problémy poetiky. 2006, s. 141–149.

Článek
Pechal, Zdeněk. Феномен "игры" в романе "Отчаяние" Владимира Набокова. Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 1, s. 20–31.