Petrus, Pavol

Varianty jmen:

Petrus, Pavol (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Článek
Petrus, Pavol. Literárnokritické reflexie S. H. Vajanského o českej literatúre : (príspevok k slovansko-českým a česko-slovenským literárnym vzťahom). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, roč. 56, č. X10, s. 47–60.

Článek

Článek
Petrus, Pavol. Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii. Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 3, s. 66–67.

Článek
Petrus, Pavol. Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 285–287.

Článek
Petrus, Pavol. Tvorivé aktivity Franka Wollmana v súčasnej rezonancii. Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 2, s. 194–196.

Článek
Petrus, Pavol. Tvorivé aktivity Franka Wollmana v súčasnej rezonancii. Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 1, s. 63–67.