Pokorný, Milan

Varianty jmen:

Pokorný, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 31.

Článek
Pokorný, Milan. Ad vocem: Štefan Krčméry. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 221–222.

Kapitola
Pokorný, Milan; Zelenka, Miloš. Albert Pražák v archivních dokumentech Karlovy univerzity. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, s. 9–17.

Článek
Pokorný, Milan. Avantgarda - pojem, tendence, osobnosti. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 3, s. 59–60.

Článek
Mikušťáková, Anna; Pokorný, Milan. Časopis po čase, aneb, Jak psát literární dějiny. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 1, s. 53–54.

Kapitola
Pokorný, Milan. Česká a slovenská literatura: meziliterární společenství, nebo vzájemnost?. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 210–216.

Kapitola
Pokorný, Milan. Česko-slovenské meziliterární vztahy: tradice a perspektivy. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, s. 119–126.

Kapitola
Pokorný, Milan. Českost, slovenskost a československost - problém dvojí identity. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 107–115.

Článek
Pokorný, Milan. Cesta za smyslem literárního díla. Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 3, s. 65–66.

Článek
Pokorný, Milan. Interpretace jako "zúčastněné tvořivé čtení". Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 213–214.

Článek
Pokorný, Milan. K poznání specifičnosti lyrického výrazu. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 3, s. 41–43.

Článek
Pokorný, Milan. K poznání specifičnosti lyrického výrazu. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 3, s. 59–61.

Kapitola
Zelenková, Anna; Pokorný, Milan. Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 123–134.

Kapitola
Pokorný, Milan. Literární slovacika v produkci a vysílání Českého rozhlasu. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 169–175.

Článek
Pokorný, Milan. Mezi izolacionismem a univerzalismem. Slavica litteraria. 2009, roč. 12, č. 1, s. 151–153.

Článek
Pokorný, Milan. Mezi izolacionismem a univerzalismem. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 56–58.

Článek
Pokorný, Milan. Monografie jako výzva. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 54–55.

Článek
Pokorný, Milan. Monografie na rozhraní žánrů. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 3, s. 54–56.

Článek
Pokorný, Milan. Monografie o grotesce. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 3, s. 52–53.

Článek
Pokorný, Milan. "Nové čtení" Karla Čapka. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 135–136.

Kapitola
Pokorný, Milan. Novodobý epos? : žánrové souvislosti masové kultury. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 34–41.

Článek
Pokorný, Milan. Objevný pohled na jednu kapitolu česko-slovenských vztahů. Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 1, s. 47–48.

Článek
Pokorný, Milan. Od jedinečného k obecnému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 335–336.

Článek
Pokorný, Milan. Pocta Jánu Števčekovi. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 1, s. 66–67.

Článek
Pokorný, Milan. Příspěvek k poznání slovenského romantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 317–319.

Kapitola
Pokorný, Milan; Zelenková, Anna. Recepcia knižných slovacík v českom kontexte 1900-1918. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, s. 9–21.