Přadková, Petra

Varianty jmen:

Přadková, Petra (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Přadková, Petra. Jak jsou tvořena pojmenování kulturních rostlin v slovinských nářečích. Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 2, s. 89–92.

Článek
Přadková, Petra. Mapa bulharských nářečí. Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 4, s. 63–65.

Článek
Přadková, Petra. [Matej Šekli, ed. Med Slovani = Among the Slavs]. Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 2, s. 88–89.

Článek
Přadková, Petra. [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Bolgarskije matěrialy]. Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 2, s. 120–121.

Článek
Přadková, Petra. [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 4b., Refleksy *ъ, *ь]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 241–242.

Článek

Článek
Přadková, Petra. Svědectví z nářečí a o nářečích na Slovensku. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 2, s. 71–73.

Článek
Přadková, Petra. [Vidoeski, B.; Topolińska, Z. Od istorijata na slovenskiot vokalizam]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 363–364.

Článek
Přadková, Petra. [Вопросы культуры речи. Выпуск 10. Отв. редaктор А.Д. Шмелев]. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 316–318.

Článek
Přadková, Petra. [Керемидчиева, С.; Кочева, А.; Василева, Л. Еркеч – паметта на езика]. Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 250–251.

Článek
Přadková, Petra. [Отечественные лексикографы: XVIII–XX вв.]. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 347.