Pražák, Richard

Varianty jmen:

Pražák, Richard (preferováno)
Пражак, Рихард
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 167.

Článek
Pražák, Richard. 300 let prešovského kolegia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 161–165.

Článek
Pražák, Richard. ABC světových dějin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 160–161.

Článek
Pražák, Richard. [Arató, Endre. Kelet-Európa tőrténete a 19. század első felében]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 200–202.

Článek
Pražák, Richard. August Ludwig Schlözer a Josef Dobrovský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 7–19.

Kapitola
Pražák, Richard. Bibliografie. In: Kazinczy, Ferenc. Ferenc Kazinczy a Brno : (vězeňský deník Ference Kazinczyho a jeho pobyt v Brně). 2000, s. 14–15.

Kapitola
Pražák, Richard. Bogomilismus v Uhrách v 11. století. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 76–83.

Článek
Pražák, Richard. Češi a Maďaři v počátcích národního obrození : (ke vztahům české a maďarské osvícenské vědy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 73–78.

Článek
Pražák, Richard. Česká, slovenská a maďarská próza v angličtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 247–248.

Článek
Pražák, Richard. Čeští osvícenci a Ferenc Széchényi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2008, roč. 57, č. V11, s. 15–24.

Článek
Pražák, Richard. Cesty uherských humanistů reformovaného vyznání do českých zemí v předvečer třicetileté války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, roč. 31, č. C29, s. 131–142.

Článek
Kolejka, Josef; Pražák, Richard. Charakter neoabsolutistického režimu habsburské monarchie a postavení jejích národů v letech 1849-1860/1861 : (přehled a srovnání literatury). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 187–196.

Článek
Pražák, Richard. [Csanda, Sándor. Harmadik nemzedék]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 178.

Kapitola
Pražák, Richard. Čtyřicátá léta. In: Pražák, Richard. Lajos Kossuth. 1994, s. 21–35.

Článek
Pražák, Richard. Dante a középkor és a renaissance között. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 183–184.

Článek
Pražák, Richard. Der Mozart-Kult unter den böhmischen Musikern und Theaterschaffenden an den deutschen Theatern in Ofen und Pest um 1800. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2010, roč. 15 [24], č. 1-2, s. 197–209.

Kapitola
Pražák, Richard. Die Beziehungen Josef Dobrovskýs zu den Ungarn. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, s. 42–63.

Kapitola
Pražák, Richard. Die Finno-ugristischen Studien Josef Dobrovskýs. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist. 1967, s. 64–96.

Článek
Pražák, Richard. Die kulturell aufklärende Tätigkeit der madjarischen reformierten Intelligenz in der Zeit der tschechischen nationalen Wiedergeburt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 127–146.

Článek
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : (k typologii českého a maďarského kulturně politického a literárního vývoje na přelomu 18. a 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. 45–60.

Kapitola
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : k typologii českého a maďarského kulturně politického vývoje na přelomu 18. a 19. století. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, s. 57–82.

Kapitola
Pražák, Richard. Dokumenty. In: Pražák, Richard. Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození. 1962, s. 156–228.