Preusz, Michal

Varianty jmen:

Preusz, Michal (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Preusz, Michal. Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648) : současný stav studia a perspektivy. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 151–183.

Článek
Musil, Jan; Netolický, Petr; Preusz, Michal. Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 281–309.

Článek
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal; Militký, Jiří. Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 7–33.

Článek
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 313–355.

Článek
Šulista, Vojtěch; Preusz, Michal. Zaniklá ves Březová Lhota u Berouna. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 246–262.