Reichstäter, Jan

Varianty jmen:

Reichstäter, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 19 z celkového počtu 19.

Článek
Reichstäter, Jan. Běťáková, M. E. & Blažek, V. (2012). Encyklopedie baltské mytologie. Sacra. 2014, roč. 12, č. 1-2, s. 67–70.

Článek
Reichstäter, Jan. Bohové a démoni, kněží a badatelé: věda o náboženství podle Bruce Lincolna. Religio. 2017, roč. 25, č. 1, s. 69–84.

Kapitola
Reichstäter, Jan. Epilog. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 157–160.

Článek

Kapitola
Reichstäter, Jan. Jak chápat mýtus a mýtotvorbu : starogermánské mytologické narativy, jejich ideologie a variace. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 65–121.

Kapitola
Reichstäter, Jan. Jak "číst" materiální pozůstatky zaniklých kultur : náboženství starých Keltů v archeologické perspektivě. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 15–64.

Kapitola
Reichstäter, Jan. Jak rozumět "pohanským reliktům" : folklór baltských zemí jako zdroj pro studium předkřesťanských tradic starých Baltů. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 123–155.

Článek
Reichstäter, Jan. [Modzelewski, Karol. Barbarská Evropa]. Religio. 2020, roč. 28, č. 2, s. 215–218.

Článek
Reichstäter, Jan. Monomýtus Jana A. Kozáka : od staroseverské magie a mytopoezie k magické poetice mýtu. Religio. 2024, roč. 32, č. 1, s. 149–156.

Kapitola
Reichstäter, Jan. Obsah. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 5.

Kapitola
Reichstäter, Jan. Prolog. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 7–13.

Kapitola
Reichstäter, Jan. Rejstřík. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 193–201.

Kapitola
Reichstäter, Jan. Seznam literatury. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 161–180.

Kapitola
Reichstäter, Jan. Seznam zkratek. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 181.

Kapitola
Reichstäter, Jan. The pre-Christian religions of the northern Indo-Europeans : the traditions of the Celts, Germanics and Balts in a critical perspective of the humanities : summary. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, s. 183–191.