Richterek, Oldřich

Varianty jmen:

Richterek, Oldřich (preferováno)
Рихтерек, Ольдржих
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 55.

Článek
Richterek, Oldřich. A.P. Čechov očima mladých badatelů. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 3, s. 55–57.

Článek
Richterek, Oldřich. A.P. Čechov v Čechách na prahu 21. století. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 3, s. 10–18.

Článek
Richterek, Oldřich. Čechovovské sympozium v Badenweileru potřetí. Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 1, s. 37–39.

Článek
Richterek, Oldřich. Cesty a cestování ve filologickém pohledu. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 1, s. 58–59.

Článek
Richterek, Oldřich. Ctirad Kučera jubilující. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 3, s. 46–48.

Článek
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Dialog kultur v diskusi. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 33–35.

Článek
Lepilová, Květuše; Richterek, Oldřich. Doc. Irina Makarovna Poročkinová, CSc. : (k významnému životnímu jubileu petrohradské bohemistky). Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 33–34.

Článek
Richterek, Oldřich; Gazda, Jiří. Druhé mezinárodní setkání slavistů v Sankt Peterburgu. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 2, s. 48–50.

Článek
Richterek, Oldřich. Ještě o mýtech v ruské literatuře a společnosti. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 3, s. 57–59.

Článek
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Jubilejní kongres MAPRJAL. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 3, s. 42–45.

Článek
Richterek, Oldřich. Jubileum PhDr. Ludmily Rejmánkové, CSc.. Opera Slavica. 1993, roč. 3, č. 4, s. 55–56.

Článek
Richterek, Oldřich. K sémantické rovině obrazu války v Jeseninově poémě Anna Sněginová. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 1, s. 28–37.

Článek
Richterek, Oldřich. K životnímu jubileu profesora Zahrádky. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 30–32.

Článek
Richterek, Oldřich. Mezinárodní vědecká konference k jubileu A.P. Čechova. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 29–32.

Článek
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. Mezinárodní vědecká konference v Pécsi. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 3, s. 32–34.

Článek
Richterek, Oldřich. Motiv cesty v kontextu Čechovova dramatu Višňový sad. Opera Slavica. 1991, roč. 1, č. 1, s. 50–54.

Článek
Richterek, Oldřich. Nad méně známým Čechovem. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 1, s. 59–61.

Článek
Richterek, Oldřich. O "antropologických" aspektech Bulgakovovy tvorby. Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 3, s. 65–66.

Článek
Richterek, Oldřich. O kontinuitě česko-polského literárního a kulturního dialogu. Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 1, s. 67–69.

Článek
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. O tradicích a perspektivách rusistiky. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 1, s. 34–37.

Článek
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich. [Olomoucko-lublinský rusistický sborník III]. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 1, s. 60–62.

Článek
Richterek, Oldřich. PhDr. Jana Ruferová, Ph.D., jubilující. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 4, s. 49–51.

Článek
Richterek, Oldřich. Postmoderní hra se "střípky" ruské klasiky. Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 3, s. 52–54.

Článek
Brandner, Aleš; Dohnal, Josef; Richterek, Oldřich. Prešovská konference s jubileem. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 3, s. 46–47.