Romportl, Simeon

Varianty jmen:

Romportl, Simeon (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Romportl, Simeon. Descendenční analysa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 27–32.

Článek
Romportl, Simeon. Genealogický strom : (příspěvek k metodologii evoluční jazykovědy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 5–17.

Článek
Romportl, Simeon. Grafika, evoluce, norma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, roč. 34, č. A33, s. 111–123.

Článek
Romportl, Simeon. In memoriam August Schleicher († 1868). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, roč. 37, č. A36, s. 161–172.

Článek
Romportl, Simeon. Jazykovědné idiosynkrasie a zděděná tabu v ontologii jazyka : (nad odkazem Augusta Schleichera). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 7–14.

Článek
Romportl, Simeon. Jmenné tvary slovesné : (gerundia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 71–74.

Článek
Romportl, Simeon. K otázce sémiologického typu českého imperativu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 95–100.

Článek
Romportl, Simeon. Kontenzivní typologie a dílo G.A. Klimova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 259–263.

Článek
Romportl, Simeon. Na prahu 21. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 5–13.

Článek
Romportl, Simeon. O mentální funkci jazyka a asymetrické povaze znaku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 45–54.

Článek
Romportl, Simeon. O nejvýznamnějším směru současné evoluční teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, roč. 34, č. A33, s. 149–151.

Článek
Romportl, Simeon. O systému českého slovesa z hlediska aplikované a teoretické lingvistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 73–90.

Článek
Romportl, Simeon. Reflexe jazykové speciei : (k filosofii spisovnosti). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 21–29.

Článek
Romportl, Simeon. Syntagmatické vztahy v plánu signifié. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 41–43.

Článek
Romportl, Simeon. Vývojové determinanty finitního slovesa v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 81–90.