Ryčlová, Ivana

Varianty jmen:

Ryčlová, Ivana (preferováno)
Рычлова, Ивана
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Apokalyptický realismus jako odraz stavu bytí ruské společnosti. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 83–94.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Cyklus života a díla V. Jerofejeva. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 27–46.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Dramatická tvorba V. Jerofejeva. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 47–68.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Filozofický systém N. Berďajeva jako myšlenková báze tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky V. Jerofejeva. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 75–82.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Interpretace myšlenkových vrstev tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 69–82.

Článek
Ryčlová, Ivana. Literatura a divadlo : problémy dialogu. Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 1, s. 85–86.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. N. V. Gogol v současné ruské dramatice (poetika hry Panočka Niny Sadur). In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, s. 371–379.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Několik poznámek k estetice tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 95–108.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Peзюme. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 115–129.

Článek
Ryčlová, Ivana. Postmoderní překračování žánru odborné literatury?. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 3, s. 82–83.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Postmoderní situace. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 13–26.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Použitá literatura. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 140–152.

Článek
Ryčlová, Ivana. Pravoslaví a ruská literatura 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2006, roč. 55, č. C53, s. 107–116.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Příloha. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 130–139.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Rejstřík. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 153.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Úvod. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 8–12.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Závěr. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, s. 109–114.

Kapitola
Ryčlová, Ivana. Драматургическая система Венедикта Ерофеева. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 207–211.