Salaš, Milan

Varianty jmen:

Salaš, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Kapitola
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, s. 197–238.

Článek
Salaš, Milan. Kamenná broušená industrie z neolitického sídliště u Tešetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, roč. 35, č. E31, s. 25–48.

Článek
Peška, Jaroslav; Salaš, Milan. Nález časně eneolitické tzv. těžké měděné industrie z Moravského krasu na Blanensku. Studia archaeologica Brunensia. 2020, roč. 25, č. 2, s. 79–102.

Článek
Salaš, Milan. Návrh numerické deskripce neolitické kamenné broušené industrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 67–107.

Kapitola
Petřík, Jan; Nikolajev, Pavel; Salaš, Milan; Prokeš, Lubomír. Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako nástroj zachycení standardizace keramické produkce ve starší době bronzové. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, s. 90–98.

Článek
Salaš, Milan. Příspěvek ke studiu neolitické broušené industrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 271–273.

Článek

Článek
Salaš, Milan. Velatická struktura K2A-B na Cezavách u Blučiny – příklad nálezové situace s bronzovým depotem Blučina 16. Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. 139–167.