Šenkár, Patrik

Varianty jmen:

Šenkár, Patrik (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Článek
Šenkár, Patrik. Aktuálne podoby literárnej tvorivosti autorov s rôznorodou väzbou na békešskočabiansky región. Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 149–157.

Kapitola
Šenkár, Patrik. Ballova (ne)typická postmoderna. In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, s. 105–114.

Článek
Šenkár, Patrik. Konštantné hodnoty človečenstva v (slovenských) prózach Andreja Severíniho. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 1, s. 25–34.

Článek
Šenkár, Patrik. Pohľady na život v krátkych prózach Dagmar Márie Anocovej pre dospelých. Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 1, s. 37–44.

Článek
Šenkár, Patrik. Prítomnosť ženského princípu v prózach D. M. Anocovej. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 45–55.

Článek
Šenkár, Patrik. Rumunsko-slovenské vzťahy v živote a tvorbe Gustáva Augustínyho. Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 73–80.