Škabrada, Jiří

Varianty jmen:

Škabrada, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Článek
Škabrada, Jiří. Dřevěné a dřevohliněné konstrukce středověkého původu v lidové architektuře severních Čech a Lužice. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 333–336.

Článek
Škabrada, Jiří; Syrová, Zuzana. Dům čp. 171 v Čisté u Litomyšle. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 325–336.

Článek
Škabrada, Jiří; Smetánka, Zdeněk. K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 353–359.

Článek
Smetánka, Zdeněk; Škabrada, Jiří. K metodice studia půdorysu středověké vesnice. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 55–60.

Článek
Škabrada, Jiří. "Monoxylová" skříňová nika v sakristii kostela v Mýtě u Rokycan. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 139–141.

Článek
Škabrada, Jiří. Nejstarší nálezy ze stavebně-historického průzkumu Koterova a Černice. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 277–286.

Článek
Škabrada, Jiří. Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 175–191.

Článek
Škabrada, Jiří; Ebel, Martin. Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 143–150.

Článek
Škabrada, Jiří; Dostál, Petr. Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na Sedlčansku. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 481–500.

Článek
Škabrada, Jiří. Poznámky k pokračujícímu průzkumu domu čp. 2 v Lučici (Ke vzniku středověkého domu s trojdílným půdorysem). Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 203–213.

Článek
Šafránek, Vlastimil; Škabrada, Jiří. Pozůstatky pozdně středověkých vesnických staveb v Severočeském kraji. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 433–446.

Článek
Škabrada, Jiří. Pozůstatky středověkých stavebních zvyklostí v prostorové skladbě hanáckého domu. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 417–421.

Článek
Škabrada, Jiří. Půdorysy domů v zaniklé středověké vesnici Sarvaly ve světle srovnávacího materiálu z českých zemí. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 511–518.

Článek
Škabrada, Jiří. Středověký portál jako příčný řez (K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky). Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 475–479.

Článek
Škabrada, Jiří. Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 395–407.

Článek
Škabrada, Jiří. Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 329–334.