Slavíček, Lubomír

Varianty jmen:

Slavíček, Lubomír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 37.

Článek
Slavíček, Lubomír. "afermo quanto di sopra con mio giuramento" : dvanáct benátských malířů osvědčuje v roce 1714 pravost obrazů. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 190–207.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Chuť kupovat živé umění" : z korespondence brněnského sběratele moderního umění Františka Dvořáčka. Opuscula historiae artium. 2012, roč. 61 [56], č. 1, s. 57–75.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Die feinsinnig gewählte Galerie der Herrn Maximilian Kellner" : eine Sammlung alter Meister zwischen Brünn, Wien und Berlin. Opuscula historiae artium. 2020, roč. 69, č. 2, s. 170–201.

Článek
Slavíček, Lubomír. "... und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren" : das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, roč. 56, č. F51, s. 127–163.

Článek
Slavíček, Lubomír. "... mit guten allegorischen Gedanken" : k ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, roč. 51, č. F46, s. 77–90.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Die Nachrichten müssen dasselbst kurz zusammen gefasset werden..." : Johann Quirin Jahn und seine Nachricht über die Wiener Künstler des 17. und 18. Jahrhunderts in den "Frankfurter gelehrten Anzeigen" (1775). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2005, roč. 54, č. F49, s. 93–136.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Případ Dostálův" : k polemice Eugena Dostála a Antonína Matějčka na téma Čechy a Avignon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1997, roč. 46, č. F41, s. 49–100.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Schöne Sammlung von trefflichen Gemälden und gehaltsvollen Kupferstichen" : prameny k měšťanským sbírkám obrazů a grafiky v Praze 1820-1870. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2004, roč. 53, č. F48, s. 73–142.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Der schöne Vorrath verschiedener Gemälde und Kunststücken" : prameny k dějinám sběratelství a uměleckého obchodu v Praze kolem 1800. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, roč. 52, č. F47, s. 63–116.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Sibi, arti, amicis" : poznámky a materiálie k dějinám sběratelství v Brně 1780-1840. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, roč. 47, č. F42, s. 53–88.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Tapetzerei ist nichts anderst als wie ein Gemahl" : Marcus Forchondt und die Tapisserien für das Prager Palais Thun. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 55–88.

Článek
Slavíček, Lubomír. "In arte voluptas" : die Kunstsammlung des Textilfabrikanten Karl Löw. Opuscula historiae artium. 2021, roč. 70, č. 2, s. 170–217.

Článek
Blažková, Hana; Slavíček, Lubomír. Bibliografie prací prof. PhDr. Ivo Krska, CSc. 1949–2022. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 28–35.

Článek
Slavíček, Lubomír. Bibliografie prací Prof. PhDr. Miloše Stehlíka 2006-2013. Opuscula historiae artium. 2013, roč. 62, č. 2, s. 221.

Článek
Slavíček, Lubomír. Bibliografie prací prof. PhDr. Mojmíra Horyny 1967–2012. Opuscula historiae artium. 2013, roč. 62, č. 1, s. 104–120.

Článek

Článek
Slavíček, Lubomír. Dopis sběratele Karla Ditricha malíři Antonínu Procházkovi. Opuscula historiae artium. 2019, roč. 68, č. 1, s. 94–103.

Článek
Slavíček, Lubomír; Šeferisová Loudová, Michaela. Editorial. Opuscula historiae artium. 2022, roč. 71, č. 1-2, s. 3–6.

Článek
Slavíček, Lubomír. Editorial. Opuscula historiae artium. 2010, roč. 59 [54], č. 1-2, s. 2–3.

Článek
Slavíček, Lubomír. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2006, roč. 55, č. F50, s. 5–7.

Článek
Slavíček, Lubomír. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské jako sběratel obrazů a knih. Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 2, s. 158–205.

Článek
Slavíček, Lubomír. Inventáře dietrichsteinské sbírky obrazů (Mikulov, Vídeň) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1999, roč. 48, č. F43, s. 67–112.

Článek
Slavíček, Lubomír. Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, roč. 50, č. F45, s. 83–109.