Slezáčková, Alena

Varianty jmen:

Slezáčková, Alena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Kniha
Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva; Havigerová, Jana Marie; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena; Pučelíková, Alena; Slezáčková, Alena; Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016

Kapitola
Slezáčková, Alena; Pučelíková, Alena. Duševní a tělesné zdraví ve vztahu ke zdraví podporujícímu chování a sociální opoře. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, s. 90–118.

Článek
Slezáčková, Alena. Konference a mimořádné přednášky konané na Psychologickém ústavu FF MU v průběhu roku 2012. Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 95–96.

Článek
Slezáčková, Alena. Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disciplín. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. 99–106.

Článek
Slezáčková, Alena. Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, roč. 57, č. P13, s. 45–59.

Článek
Slezáčková, Alena; Benešová, Klára; Farkasová, Kitti; Kupcová, Monika; Pokluda, Jan; Senciová, Zuzana. Psychosociální souvislosti životní spokojenosti u žáků českých základních škol. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 1, s. 39–54.

Článek
Slezáčková, Alena; Bobková, Alena. Silné stránky charakteru a akademická motivace ve vztahu k optimálnímu prospívání českých vysokoškolských studentů. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 24–39.

Článek
Slezáčková, Alena. Štěstí jako předmět vědeckého zkoumání pozitivní psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, roč. 58, č. P14, s. 5–18.

Článek
Slezáčková, Alena; Škrabská, Simona. Vztah silných stránek charakteru s životní a pracovní spokojeností učitelů a studentů pedagogiky. Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 1, s. 27–44.

Kapitola
Burešová, Iva; Klimusová, Helena; Havigerová, Jana Marie; Slezáčková, Alena; Pučelíková, Alena. Zdraví a chování se zdravím související. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, s. 35–62.

Článek
Slezáčková, Alena; Říhová, Pavlína E.. Životní smysluplnost a interpersonální hodnoty jako protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotních sester. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 45–60.

Článek
Slezáčková, Alena. Zpráva o 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR CPPC 2013, 22.–24. 5. 2013, Brno. Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 1, s. 101–103.

Článek
Slezáčková, Alena; Brašnová, Markéta; Chlpeková, Barbora; Vildová, Lenka; Pokluda, Jan. Zvídavost, zdroje štěstí a přání u žáků základních škol: výsledky obsahové analýzy výpovědí. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 5–24.