Smékal, Vladimír

Varianty jmen:

Smékal, Vladimír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 24 z celkového počtu 24.

Článek
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Činitelé studijního úspěchu a jeho předpověď u vysokoškoláků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, roč. 8, č. B6, s. 64–89.

Článek
Smékal, Vladimír. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. 5.

Článek
Smékal, Vladimír. [Freeman, Frank S. Theory and practice of psychological testing]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1964, roč. 13, č. B11, s. 97–98.

Článek
Smékal, Vladimír. Integrační funkce osobnosti : koncepce a problémy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 17–22.

Článek
Smékal, Vladimír. Kam kráčí psychologie?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, roč. 52, č. P8, s. 11–15.

Článek
Smékal, Vladimír. Mentální reprezentace, NLP a konstruktivní psychologie ve světle integrativní psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. 31–36.

Článek
Smékal, Vladimír. Metodologická východiska výzkumů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, roč. 37, č. I23, s. 25–40.

Článek
Smékal, Vladimír. Osobnost a psychologické dílo jubilujícího Josefa Švancary. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. 7–9.

Článek
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír. Osobnostní a vývojové determinanty estetického vnímání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 19791980, roč. 28-29, č. I14-15, s. 39–73.

Článek
Smékal, Vladimír. Předmět psychologie osobnosti a pojem "osobnost". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, roč. 33, č. I19, s. 53–64.

Článek
Smékal, Vladimír. Příspěvek k teorii osobnosti a poruch chování dětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 88–103.

Článek
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Prof. dr. Vilém Chmelař sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, roč. 11, č. B9, s. 211–228.

Článek
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír. Sémantický diferenciál výtvarného umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, roč. 31, č. I17, s. 81–92.

Článek
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. 79–94.

Článek
Smékal, Vladimír. [Stríženec, Michal. Psychológia náboženstva]. Religio. 1997, roč. 5, č. 1, s. 86–87.

Článek
Smékal, Vladimír. [Teoretičeskije problemy psichologii ličnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1976, roč. 25, č. I11, s. 115–118.

Článek
Smékal, Vladimír. Teoretické problémy poznávání a charakterizování osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 93–104.

Článek
Smékal, Vladimír. Transscienciální kategorie a princip specifičnosti v psychologii osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 19901991, roč. 39-40, č. I25, s. 23–33.

Článek
Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír. Východiska a cíle psychologie umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, roč. 33, č. I19, s. 103–108.

Článek
Smékal, Vladimír; Dvořáček, Vladimír. Vztah temperamentu a mechanismů adaptace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1976, roč. 25, č. I11, s. 109–112.

Článek
Smékal, Vladimír. Vztahy v rodině jako faktor duchovního růstu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, roč. 45, č. P1, s. 9– 13.

Článek
Chmelař, Vilém; Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky na filosofické fakultě v Brně od května r. 1957 do května r. 1959. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1959, roč. 8, č. B6, s. 115–116.

Článek
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír; Mojžíšek, Lubomír; Štejgerle, Ladislav. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky od poloviny r. 1959 do konce r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 137–141.

Článek
Smékal, Vladimír. Životní jubileum univerzitního profesora PhDr. Jozefa Kurice, DrSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, roč. 37, č. I23, s. 7–8.