Smetánka, Zdeněk

Varianty jmen:

Smetánka, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Smetánka, Zdeněk; Chotěbor, Petr; Kostílkova, Marie. Archaeological excavations in the chapel of St. Ludmila (St. George's basilical church, Prague Castle) — a preliminary report. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 283–293.

Článek
Klápště, Jan; Smetánka, Zdeněk. Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 11–31.

Článek
Durdík, Tomáš; Smetánka, Zdeněk. Archeologický výzkum husitských Čech. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 7–12.

Článek
Richter, Miroslav; Smetánka, Zdeněk. Archeologie a studium středověké řemeslné výroby. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 11–26.

Článek
Smetánka, Zdeněk. Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 325–330.

Článek
Škabrada, Jiří; Smetánka, Zdeněk. K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 353–359.

Článek
Smetánka, Zdeněk; Škabrada, Jiří. K metodice studia půdorysu středověké vesnice. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 55–60.

Článek
Smetánka, Zdeněk. K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 145–154.

Článek
Smetánka, Zdeněk. K problematice trojdílného domu v Čechách. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 319–324.

Článek
Smetánka, Zdeněk. K problému energetiky v období středověku : (Pracovní these). Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 43–51.

Článek
Eisler, Jiří; Smetánka, Zdeněk. Nová metoda zobrazování drobných reliéfních tvarů. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 217–220.

Článek
Chotěbor, Petr; Smetánka, Zdeněk. Panské dvory na české středověké vesnici. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 47–56.

Článek
Smetánka, Zdeněk. Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.–13. století (výtah z referátu). Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 331–335.