Šrámek, Jiří

Varianty jmen:

Šrámek, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 38.

Článek
Šrámek, Jiří. [Bajomée, Danielle. Duras ou la douleur]. Études romanes de Brno. 1993, roč. 23, č. 1, s. 64–66.

Článek
Šrámek, Jiří. Česko-rumunské vztahy v pohledu Jana Urbana a Hertvíka Jarníkových. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, roč. 43, č. C41, s. 91–100.

Článek
Šrámek, Jiří. [Crohmălniceanu, Ovid S. Literatura română şi expresionismul]. Études romanes de Brno. 1980, roč. 11, č. 1, s. 88–89.

Článek
Šrámek, Jiří. Dicţionar de termeni literari. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 19781979, roč. 27-28, č. D25-26, s. 154–155.

Kapitola
Šrámek, Jiří. Du scénario onirique au rêve fantastique. In: Západ - Východ : genologické studie. 1995, s. 37–45.

Článek
Šrámek, Jiří. [Dumitrescu-Buşulenga, Zoe et al. Istoria literaturii române: studii]. Études romanes de Brno. 1983, roč. 14, č. 1, s. 107–108.

Kapitola
Šrámek, Jiří. Fantastická literatura - příspěvek k definici žánru. In: Genologické studie. I.. 1991, s. 147–154.

Kapitola
Šrámek, Jiří. Funkce dialogu v Caragialeově črtě. In: Roman Jakobson. 1996, s. 371–378.

Článek
Šrámek, Jiří. [Grigorescu, Dan. Istoria unei generaţii pierdute: expresioniştii]. Études romanes de Brno. 1982, roč. 13, č. 1, s. 82–83.

Článek
Sedlář, Jaroslav. K problémům hermeneutiky moderního umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, roč. 15, č. F10, s. 63–81.

Článek
Šrámek, Jiří. La fonction des répétitions dans la composition de l'Amant de Marguerite Duras. Études romanes de Brno. 1999, roč. 29, č. 1, s. 7–18.

Článek
Šrámek, Jiří. [La littérature fantastique: colloque de Cerisy]. Études romanes de Brno. 1994, roč. 24, č. 1, s. 73–74.

Článek
Šrámek, Jiří. La "nouvelle critique" roumaine. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, roč. 23, č. D21, s. 197–201.

Článek
Šrámek, Jiří. La perspective narrative et temporelle chez Marguerite Duras. Études romanes de Brno. 1974, roč. 7, č. 1, s. 83–120.

Článek
Šrámek, Jiří. La vraisemblance dans le récit fantastique. Études romanes de Brno. 1983, roč. 14, č. 1, s. 71–83.

Článek
Šrámek, Jiří. L'Autre Monde de Cyrano de Bergerac : merveilleux et burlesque. Études romanes de Brno. 1982, roč. 13, č. 1, s. 21–29.

Článek
Šrámek, Jiří. Le chronotope de la nuit dans le récit fantastique. Études romanes de Brno. 1993, roč. 23, č. 1, s. 31–39.

Článek
Šrámek, Jiří. Le dialogue et le métarécit. Études romanes de Brno. 1985, roč. 16, č. 1, s. 41–52.

Článek
Šrámek, Jiří. Le métarécit dans la structure narrative. Études romanes de Brno. 1986, roč. 17, č. 1, s. 23–33.

Článek
Šrámek, Jiří. Le refus de la psychologie traditionnelle chez Marguerite Duras. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 119–129.

Článek
Šrámek, Jiří. Le rôle de l'espace dans les romans de Marguerite Duras. Études romanes de Brno. 1975, roč. 8, č. 1, s. 141–159.

Článek
Šrámek, Jiří. Le rôle des personnages romanesques chez Marguerite Duras. Études romanes de Brno. 1977, roč. 9, č. 1, s. 37–50.

Článek
Šrámek, Jiří. Les fonctions narratives et les rôles des personnages dans le conte fantastique. Études romanes de Brno. 1984, roč. 15, č. 1, s. 21–31.

Článek
Šrámek, Jiří. Les limites du métarécit. Études romanes de Brno. 1994, roč. 24, č. 1, s. 9–17.

Článek
Šrámek, Jiří. Les limites du roman durassien. Études romanes de Brno. 2003, roč. 33, č. 1, s. 153–161.