Srna, Zdeněk

Varianty jmen:

Srna, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Artur Kutscher - systematik teatrologie : (třetí kapitola o počátcích metodologie divadelní vědy). In: Otázky divadla a filmu. III. 1973, s. 11–37.

Článek
Srna, Zdeněk. [Aslan, Odette. L'art du Théâtre]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 234–235.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Divadelní a filmová věda. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 97–100.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Divadelní věda a filmová věda. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 132–135.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Dvě střediska marxistické divadelní kritiky v českých zemích. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 161–169.

Článek
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor. [Esslin, Martin. Das Theater des Absurden]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 182–184.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Filozofická fakulta k poctě brněnské Thálie. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. 1984, s. 5–8.

Článek
Srna, Zdeněk. [Hilar, K.H. Význam inscenační tvorby K.H. Hilara pro moderní české divadlo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 219–221.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Hugo Dinger : druhá kapitola z metodologických počátků divadelní vědy. In: Otázky divadla a filmu. II. 1971, s. 45–62.

Článek
Srna, Zdeněk. Josef Ludvík Fischer - kritik brněnského divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, roč. 34, č. D32, s. 169–174.

Článek
Srna, Zdeněk. [Kindermann, Heinz. Bühne und Zuschauerraum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 245–246.

Článek
Srna, Zdeněk; Štukavec, Libor. Le Lieu théâtral à la Renaissance. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 229–232.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Malá diskuse o poezii. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 509–512.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Max Herrmann : (kapitola z metodologických počátků divadelní vědy). In: Otázky divadla a filmu. I. 1970, s. 47–62.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Max Herrmann : (kapitola z metodologických počátků divadelní vědy). In: Otázky divadla a filmu. I. 1970 [i.e. 1972], s. 47–62.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Modelová rekonstrukce divadelního artefaktu Alberta Köstera : (kapitola z vývoje metodologie divadelní vědy). In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 63–69.

Kapitola
Srna, Zdeněk. Nad metodologickými problémy dějin brněnského divadla. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. 1984, s. 9–13.

Článek
Srna, Zdeněk. Nedožitých sedmdesát let Artura Závodského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 98–101.

Článek
Srna, Zdeněk. O současném stavu divadelní kritiky v jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 245–257.

Článek
Srna, Zdeněk. Úloha sovětské dramatiky v úsilí Brněnských o politické divadlo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, roč. 40, č. D38, s. 11–18.

Článek
Srna, Zdeněk. Užitečná edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 205–206.

Článek
Srna, Zdeněk. Z divadelněvědné literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 151–156.

Článek
Srna, Zdeněk. Zamyšlení nad zvukovou dokumentací českého divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 143–148.