Štědroň, Bohumír

Varianty jmen:

Štědroň, Bohumír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 46.

Článek
Štědroň, Bohumír. Beiträge zur Kontroverse um die tschechische Herkunft und die Nationalität von Jan Václav Stamic : dem Gedächtnis Rudolf Urbánek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. 123–140.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Bilderbeilagen. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, s. 220–221.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Bilderbeilagen. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, s. 220–221.

Článek
Štědroň, Bohumír. Die Ansprache Leoš Janáčeks anlässlich seiner Promotion zum Ehrendoktor der Masaryk-Universität in Brünn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1969, roč. 18, č. H4, s. 121–125.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Die eigentlichen Arbeiten an der Oper Jenůfa. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, s. 58–114.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Die eigentlichen Arbeiten an der Oper Jenufa. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, s. 58–114.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Die Wurzeln des Opernstils. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, s. 115–163.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Die Wurzeln des Opernstils. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, s. 115–163.

Článek
Štědroň, Bohumír. Ein Chorinventar aus dem Jahr 1768 in Deutsch Brod (Havlíčkův Brod) in tschechischer Sprache : dem Gedächtnis meines lieben Prof. Bohumil Navrátil. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1972, roč. 21, č. H7, s. 31–42.

Článek
Štědroň, Bohumír. "Ej, danaj" and "Zelené sem sela" in the Opera Jenufa by Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1970, roč. 19, č. H5, s. 91–104.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Errata. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, s. 221.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Errata. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, s. 221.

Článek
Štědroň, Bohumír. Helfertovy neznámé příspěvky v Naší vědě a jeho poslední neznámá přednáška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. H11-12, s. 47–52.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Janáčkova korespondence s Universal-edition v letech 1916-1918 týkající se Její pasorkyně. In: Otázky divadla a filmu. II. 1971, s. 249–312.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. K dějinám dělnické písně a skladby v Brně. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 171–177.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. K Janáčkově inspiraci pro Concertino. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 363–368.

Článek
Štědroň, Bohumír. K Janáčkovým Národním tancům na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 44–54.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Ke genezi Janáčkovy opery Její pastorkyňa : résumé. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks oper Jenufa. 1971, s. 206–216.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Ke genezi Janáčkovy opery Její pastorkyňa : résumé. In: Štědroň, Bohumír. Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. 1968, s. 206–216.

Článek
Štědroň, Bohumír. Ke korespondenci a vztahu Leoše Janáčka a Karla Kovařovice : (na základě nově nalezených dopisů Leoše Janáčka Karlu Kovařovicovi). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. 31–69.

Článek
Štědroň, Bohumír. Ke zrodu opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, roč. 14, č. F9, s. 325–345.

Článek
Štědroň, Bohumír. [Kirkendale, Ursula. Antonio Caldara: sein Leben und seine venezianisch-römischen Oratorien]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1969, roč. 18, č. H4, s. 144.

Článek
Štědroň, Bohumír. Leoš Janáček a Polsko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1954, roč. 3, č. C1, s. 66–78.

Článek
Štědroň, Bohumír. Leoš Janáček Adolfu Veselému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, roč. 8, č. F3, s. 80–84.

Kapitola
Štědroň, Bohumír. Leoš Janáček kritikem brněnské opery v letech 1890-1892. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970 [i.e. 1972], s. 207–248.