Štědroň, Miloš

Varianty jmen:

Štědroň, Miloš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 89.

Kapitola
Štědroň, Miloš. Bibliografie. In: Štědroň, Miloš. Josef Berg : [skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem]. 1992, s. 181–187.

Kapitola
Štědroň, Miloš. Bořivoj Srba. In: Srba, Bořivoj. , Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019, s. 61.

Kapitola
Štědroň, Miloš. Brněnská hudební scéna 60. let. In: Štědroň, Miloš. Josef Berg : [skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem]. 1992, s. 35–60.

Článek
Štědroň, Miloš. Cantilenae Diversae : obraz Brna 18. století v písňové sbírce studentského anonyma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1996, roč. 45, č. H31, s. 59–82.

Článek
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Česká hudební terminologie 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2000, roč. 49, č. H35, s. 119–125.

Článek
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš. Česká hudební terminologie v díle J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, roč. 41-42, č. H27-28, s. 17–43.

Článek
Štědroň, Miloš. Claudio Monteverdi und die böhmischen Länder : Bemerkungen zur Frage der Italianisierung der Kulturverhältnisse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1988-1989], roč. 37-38, č. H23-24, s. 13–17.

Kniha
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010

Kniha
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004

Článek
Štědroň, Miloš. Dialektik des Inhalts und Form : ein Lehrstück. Musicologica Brunensia. 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 149–151.

Článek
Štědroň, Miloš. Die Bassklarinette in Janáčeks Sextett "Jugend". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, roč. 32, č. H18, s. 25–29.

Článek
Štědroň, Miloš. Die Harfenkompositionen des Karl Wilhelm Haugwitz : (zur Typologie der Schloß-Salonmusik einer Subkultur). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1973, roč. 22, č. H8, s. 81–93.

Článek
Štědroň, Miloš. Die Musik in den sog. Verteidigungen der tschechischen Sprache : (70.-90. Jahre des 18. Jahrhunderts). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1974, roč. 23, č. H9, s. 37–46.

Článek
Štědroň, Miloš. Dodekafonie a česká hudba. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1984-1985, roč. 33-34, č. H19-20, s. 165–169.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dovětek. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, s. 98.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dovětek. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004, s. 93.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dvacáté století. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, s. 88–97.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dvacáté století. In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2004, s. 83–92.

Článek
Štědroň, Miloš. Dvě významné knihy o evropské hudbě 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1975, roč. 24, č. H10, s. 121–122.

Článek
Štědroň, Miloš. [Eisler, Hanns. Musik und Politik: Schriften 1924-1948]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. H13-14, s. 85–86.

Kapitola
Štědroň, Miloš. Eufrides před branami Tymén. In: Štědroň, Miloš. Josef Berg : [skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem]. 1992, s. 99–116.

Kapitola
Štědroň, Miloš. Evropská turistika - operní Lehrstück. In: Štědroň, Miloš. Josef Berg : [skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem]. 1992, s. 85–97.

Článek
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš. František Martin Pelcl : akademická nástupní řeč o užitečnosti a důležitosti češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1988-1989], roč. 37-38, č. H23-24, s. 67–94.

Kapitola
Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Geschichte der tschechischen Musikterminologie : (Zusammenfassung). In: Štědroň, Miloš. , Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. 2010, s. 132–133.

Článek
Štědroň, Miloš. Hudba v časopise Krok (1821-1840). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1975, roč. 24, č. H10, s. 19–34.