Štefanovičová, Tatiana

Varianty jmen:

Štefanovičová, Tatiana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. 1000 rokov christianizácie Kyjevskej Rusi. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 517.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. 5. medzinárodný kongres štúdia juhovýchodnej Európy. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 504.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Bratislava - hraničné mesto. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 53–60.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Celoštátne kolokvium vývoja životného prostredia v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 644–645.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Jubileum PhDr. Alojza Habovštiaka, CSc.. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 462–463.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Južné podhradie Bratislavského hradu. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 343–356.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. K otázke významu predmetu ako amuletu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, roč. 49, č. M5, s. 113–117.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. K vývoju stredovekých hradov do konca 13. storočia na Slovensku. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 229–237.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Odborné kolokvium o ochrane a prezentácii archeologických nálezov. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 522–523.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. [Pocta Václavovi Menclovi: zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia]. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 503.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Príspevok k počiatku stredovekej dediny na Slovensku vo svetle pohrebísk. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 27–31.

Článek
Rybáriková-Serdahely, Margaréta; Štefanovičová, Tatiana. Príspevok ku stredovekým kamenárskym značkám z Bratislavy. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 447–451.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Slovensko v časoch Svätoplukových. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 29–35.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Symposium Podunajské mestá — Städte im Donauraum. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 470–471.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. XII. medzinárodný archeologický kongres. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 465–466.