Suchomel, Milan

Varianty jmen:

Suchomel, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26.

Kapitola
Suchomel, Milan. Bedřich Václavek a některé otázky marxistické literární kritiky. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 135–137.

Kapitola
Suchomel, Milan. Cesty a bezcestí : trojice próz z roku 1969. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, s. 209–222.

Článek
Suchomel, Milan. Čím je báseň velká. Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 49–54.

Článek
Suchomel, Milan. Dědic Máchův? : poznámky k Mahenovu romantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, roč. 33, č. D31, s. 111–122.

Článek
Suchomel, Milan. [Honzl, Jindřich. K novému významu umění]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 150–152.

Článek
Suchomel, Milan. [Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky devatenáctého století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 252–254.

Článek
Suchomel, Milan. [Jungmann, Milan. Karel Nový]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 194–195.

Článek
Suchomel, Milan. Konec moderny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, roč. 48, č. V2, s. 13–18.

Článek
Suchomel, Milan. Labyrint komunikace a nedorozumění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, roč. 50, č. V4, s. 155–161.

Kapitola
Suchomel, Milan. Mahenův dramatický paradox. In: Genologické studie. I.. 1991, s. 297–300.

Článek
Bednářová, Jitka; Suchomel, Milan. Musíme si prožít reparát ze své hlouposti i tísně : (rozhovor v opozici – rozmlouvání s prof. Milanem Suchomelem). Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 171–178.

Článek
Suchomel, Milan. Naturalismus, ismy, socialistický realismus : (poznámky k Václavkovu rozboru krize moderního umění). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 5–17.

Článek
Suchomel, Milan. Nepravý Dionýsos : mezi literaturou a mytologií : prof. Milanu Kopeckému k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 63–72.

Článek
Suchomel, Milan. Nezval, čtenář Mahena. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 35–45.

Článek
Suchomel, Milan. O brněnské literární kritice 20. a 30. let : (glosa z přinucení). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, roč. 43, č. D41, s. 57–64.

Článek
Suchomel, Milan. [Olbracht, Ivan. O umění a společnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 263–265.

Článek
Suchomel, Milan. Přátelství mezi básníky a intertextová dobrodružství. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 2, s. 149–150.

Článek
Suchomel, Milan. Předmluva a její čtenáři, zvláště někteří : k recepci Mahenova Měsíce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 141–149.

Článek
Suchomel, Milan. Přítomnost českého románu o minulosti : (dvě interpretace a pokus o zařazení). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1975, roč. 24, č. D22, s. 43–55.

Článek
Suchomel, Milan. [Pynsent, Robert. Czech prose and verse]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, roč. 32, č. D30, s. 112.

Článek
Suchomel, Milan. Slovenská poezie v revolučních letech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 118–119.

Článek
Suchomel, Milan. Systém, ale bláznivý : k řádu a smysluplnosti Mahenova Měsíce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, roč. 36, č. D34, s. 51–57.

Článek
Suchomel, Milan. The first World War in fiction : a collectlon of crltical essays. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 149–151.

Článek
Suchomel, Milan. [Trzynadlowski, Jan. Rozważania nad semiologią powieści]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 169–171.

Článek
Suchomel, Milan. Účast filosofické fakulty v Brně na zřízení literárního oddělení Musea města Brna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 139.