Sus, Oleg

Varianty jmen:

Sus, Oleg (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26.

Článek
Sus, Oleg. A history of esthetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 117–118.

Článek
Sus, Oleg. Cesta estetikova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. 154–155.

Článek
Sus, Oleg. Debut české duchovědné estetiky : F.X. Šalda, T.G. Masaryk a německé myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1968, roč. 17, č. B15, s. 65–78.

Článek
Sus, Oleg. Durdíkovo pojetí "estetické pravdivosti" : (z dějin noeticko-sémantických problémů v českém formalismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, roč. 8, č. F3, s. 68–79.

Článek
Sus, Oleg. In memoriam Emila Utitze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, roč. 6, č. F1, s. 102–104.

Článek
Sus, Oleg. K hodnocení strukturalistické sémantiky umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, roč. 9, č. F4, s. 75–85.

Článek
Sus, Oleg. K jedné sporné otázce v sovětské estetice : (o tzv. specifičnosti předmětu umění). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, roč. 8, č. F3, s. 106–111.

Článek
Sus, Oleg. K počátkům sémantiky umění v české estetice : (Zichova teorie významové představy a sémantická typologie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1964, roč. 13, č. F8, s. 279–290.

Článek
Sus, Oleg. Metodologické problémy psychologie umělecké a literární tvorby : (psychologická textologie a "psychopoetika"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 15–34.

Článek
Sus, Oleg. Nezval, Platon a Čapek v edici Otázky a názory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 97–102.

Článek
Sus, Oleg. [Niebling, Georg. Kunstbetrachtung und Kunstentwicklung: Kunstsoziologische Grundbegriffe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 106–107.

Článek
Sus, Oleg. Nová transformace Sartrova existencialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, roč. 6, č. G1, s. 149–154.

Článek
Sus, Oleg. O funkcích umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 103–111.

Článek
Bílek, Jaroslav; Sus, Oleg. O vzniku brněnského Devětsilu : (z dějin avantgardní umělecké organizace). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 117–124.

Článek
Lissa, Zofia; Sus, Oleg. O wielowarstwowości kultury muzycznej. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, roč. 14, č. F9, s. 123–143.

Článek
Sus, Oleg. Poetry and music in the psychological semantics of Otakar Zich : (from the history of the Czech formal method and pre-structuralism). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1969, roč. 18, č. H4, s. 77–96.

Článek
Sus, Oleg. Pravda logická a "pravda" umělecká. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, roč. 7, č. B5, s. 71–87.

Článek
Sus, Oleg. Problém krásna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, roč. 9, č. F4, s. 102–106.

Článek

Článek
Sus, Oleg. [Przegląd socjologiczny: rócznik Polskiego instytutu socjologicznego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, roč. 7, č. B5, s. 129–130.

Článek
Sus, Oleg. Rozvoj sovětské estetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. 85–102.

Článek
Sus, Oleg. Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, roč. 7, č. F2, s. 99–116.

Článek
Sus, Oleg. Veliké "flegma", či objektivizace? : (na okraj teorie satiry). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 29–34.

Článek
Sus, Oleg. Významný úspěch sovětské estetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 385–388.

Článek
Sus, Oleg. Zárodky sémantiky básnického jazyka v Durdíkově poetice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 5–14.