Uhrová, Eva

Varianty jmen:

Uhrová, Eva (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 84.

Článek
Nechutová, Jana. Hus a eschatologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, roč. 17, č. E13, s. 179–188.

Článek
Uhrová, Eva; Uher, František. Aktuální příspěvek k vysokoškolské pedagogice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, roč. 24, č. I10, s. 135–137.

Článek
Rejnuš, Miloš. Byl A.P. Čechov v Čechách?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 220–225.

Článek
Borkovský, Ivan. Bartolomějský kostelík na Pražském hradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 151–155.

Článek
Uhrová, Eva. Bemerkungen zur deutschen Fassung der Reisebeschreibung Mandevilles. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, roč. 23, č. D21, s. 63–74.

Článek
Uhrová, Eva. Bemerkungen zum deutschen und alttschechischen Lucidarius. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 57–68.

Článek
Uhrová, Eva; Uher, František. Die Beschreibung der verbalen Präfixe im slawistisch-germanistischen Forschungskontext. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1986, roč. 5, č. 1, s. 37–52.

Článek
Jeřábek, Dušan. Církevně reformní snahy v osvícenských Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 123–136.

Kapitola
Mainuš, František. Der totale Arbeitseinsatz : Zusammenfassung. In: Mainuš, František. Totální nasazení : Češi na pracích v Německu 1939-1945. 1970, s. 207–213.

Článek
Uhrová, Eva. Deutsche substantivische Präfixoide vom deutsch-tschechischen vergleichenden Standpunkt aus. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1999, roč. 13, č. 1, s. 29–37.

Článek
Uhrová, Eva; Uher, František. Deutsche und tschechische resultative Verbalpräfixe in der Theorie der Aspektualität. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1984, roč. 4, č. 1, s. 59–74.

Článek
Uhrová, Eva. Doz. PhDr. Jiří Munzar, CSc., zum 60. Geburtstag. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1997, roč. 11, č. 1, s. 7–15.

Článek
Radimský, Jiří. Dudíkovy snahy o organizaci archívnictví v Rakousku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 171–179.

Článek
Uhrová, Eva. Eine Prager deutsche Handschrift der Reisebeschreibung Mandevilles. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 173–183.

Článek
Uhrová, Eva; Uher, František. Filozoficko-lingvistické aspekty sociální povahy jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1981, roč. 30, č. B28, s. 59–70.

Článek
Uhrová, Eva. [Fleischer, Wolfgang. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, roč. 33, č. A32, s. 125–126.

Článek
Samek, Bohumil. G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 277–287.

Článek
Uhrová, Eva. [Helbig, Gerhard. Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 148–150.

Článek
Uhrová, Eva; Uher, František. Zur Interpretation der Aktionsart im Deutschen und Tschechischen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1977, roč. 1, č. 1, s. 45–73.

Článek
Uhrová, Eva. Jubiläum des Germanisten Otto Hájek. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2004, roč. 18, č. 1, s. 7–8.

Článek
Nechutová, Jana. Kategorie zákona božího a M. Matěj z Janova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 211–221.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. K Braunově drobné plastice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 319–326.

Článek
Uhrová, Eva; Uher, František. K charakteristice předponových sloves v Jungmannově Slovníku česko-německém z hlediska současného stavu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 89–102.

Článek
Nechutová, Jana. K charakteru eucharistie v české reformaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1971, roč. 20, č. B18, s. 31–44.

Článek
Janák, Jan. Ke vzniku politického programu Moravské buržoazie v šedesátých letech 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 147–156.