Ulbrechtová, Helena

Varianty jmen:

Ulbrechtová, Helena (preferováno)
Filipová, Helena
Ulbrechtová-Filipová, Helena
Ульбрехтова, Хелена
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Kapitola
Filipová, Helena. Die grenzen Überschreiten: das deutsche, sorbische und tschechische Element in Mitteleuropa. In: Crossroads of cultures : Central Europe. 2002, s. 159–183.

Kapitola
Filipová, Helena. Duše dějin v díle Marka Charitonova. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 51–59.

Kapitola
Ulbrechtová, Helena. Fantastická literatura jako model společnosti. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, s. 39–60.

Článek
Filipová, Helena. Lužická otázka dnes : několik úvah o perspektivách lužické srbštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, roč. 50, č. X4, s. 95–100.

Článek
Filipová, Helena. Lužické překlady Bible. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, roč. 47, č. X1, s. 118–119.

Článek
Filipová, Helena. [Pastyřík, S. Witajće do Łužicy]. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 4, s. 58–59.

Článek
Filipová, Helena. Nad překlady Vladimíra Vysockého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1999, roč. 48, č. X2, s. 65–73.

Článek
Filipová, Helena. Romantik sovětského dne : Gennadij Špalikov (1937-1974). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, roč. 50, č. X4, s. 23–34.

Článek
Filipová, Helena. Ruský verš a počítačové systémy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, roč. 49, č. X3, s. 91–95.

Článek
Filipová, Helena. Slovakistika v Brně a česko-slovenské vztahy. Opera Slavica. 1998, roč. 8, č. 1, s. 48–50.

Článek
Filipová, Helena. Kam směřuje evropská slavistika?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1999, roč. 48, č. X2, s. 105–106.

Článek
Filipová, Helena. V roce 1993 zahájilo svou činnost Mezinárodní centrum a muzeum rodiny Rerichových v Moskvě. Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 3, s. 51–54.

Článek
Filipová, Helena. [Woldan, A. Der Österreich-Mythos in der polnischen Literatur]. Opera Slavica. 1997, roč. 7, č. 1, s. 71–73.

Kapitola
Ulbrechtová, Helena. Андрей Вознесенский - от параболы к кругу. In: Problémy poetiky. 2006, s. 191–198.

Kapitola
Filipová, Helena. Пушкинские мотивы в поэзии В.С. Высоцкого. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 169–177.