Ungerman, Šimon

Varianty jmen:

Ungerman, Šimon (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Ungerman, Šimon. Konstrukce honosných velkomoravských opasků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. 93–121.

Článek
Ungerman, Šimon. Poznámka k velkomoravskému nákončí z Rajhradic (okr. Brno-venkov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, roč. 50, č. M6, s. 167–176.

Článek
Ungerman, Šimon. Průvlečka s prodlouženým krčkem z Dolních Věstonic "Na pískách". Původ, funkce a datování jednoho typu kování z raného středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, roč. 54-55, č. M10-11, s. 117–141.

Kapitola
Staššíková-Štukovská, Danica; Ungerman, Šimon. Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, s. 136–149.

Článek
Ungerman, Šimon. Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 351–369.