Vácha, Zdeněk

Varianty jmen:

Vácha, Zdeněk (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku : (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích). Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 461–476.

Článek
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov). Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 799–817.

Článek
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám). Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 557–570.

Článek
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 355–368.

Článek
Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Kroměřížská biskupská rezidence na konci středověku. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 357–376.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 425–444.

Článek
Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 427–439.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 183–194.

Článek
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 109–123.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 235–248.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 297–308.

Článek
Škrabal, Jakub Z.; Škrabalová, Eva; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Shrnutí novějších zjištění ke stavebnímu vývoji severního traktu hradu Pernštejna. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 711–724.

Článek
Schenk, Zdeněk; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Současné poznatky o podobě cisterciáckého kláštera ve Vizovicích. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 775–793.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Výzkum středověké architektury na Zlínsku III.. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 477–492.

Článek
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV.. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 67–77.