Velímský, Tomáš

Varianty jmen:

Velímský, Tomáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Velímský, Tomáš. Archeologický výzkum historického jádra Mostu v roce 1974. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 197–204.

Článek
Velímský, Tomáš. Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely : Památce PhDr. ing. arch. Jana Muka. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 71–80.

Článek
Velímský, Tomáš. Jubileum doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc.. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 463–464.

Článek
Velímský, Tomáš. K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 299–306.

Článek
Velímský, Tomáš. K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 435–455.

Článek
Velímský, Tomáš. K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 67–93.

Článek
Klápště, Jan; Velímský, Tomáš. Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu). Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 121–129.

Článek
Velímský, Tomáš. Problematika historické archeologie v činnosti expozitury AÚ ČSAV v Mostě. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 251–255.

Článek
Velímský, Tomáš; Černá, Eva. Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freiburgu. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 477–487.

Článek
Malina, Jaroslav; Velímský, Tomáš. Za K.J. Maškou a M. Křížem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 189–190.