Vojtech, Miloslav

Varianty jmen:

Vojtech, Miloslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Albert Pražák a Pavol Országh Hviezdoslav : nad knihou Alberta Pražáka S Hviezdoslavom. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, s. 259–269.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Bernolákovská a po česky písaná obrodenecká poézia na Slovensku ako literárnohistorický problém. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 248–257.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Česko-slovenské vzťahy v literárnohistorickom diele Jaroslava Vlčka. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, s. 81–91.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Genéza slovenského básnického preromantizmu v česko-slovenských a európskych súvislostiach. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, s. 175–194.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Literárnohistorická reflexia básnickej tvorby Jána Kollára v českej a slovenskej literárnej historiografii. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, s. 100–107.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Osudy jedného básnického textu : (česko-slovenské súvislosti poezie Bohuslava Tablica). In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 88–97.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Slovenská literatura národného obrodenia a európsky literárny kontext. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. 2004, s. 171–189.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Slovenská literatúra očami českej pozitivistickej literárnej historiografie. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, s. 83–93.