Vychodilová, Zdeňka

Varianty jmen:

Vychodilová, Zdeňka (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. K pojetí elipsy a příbuzných jevů v ruštině a češtině. Opera Slavica. 1995, roč. 5, č. 2, s. 38–43.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky. Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 127–131.

Článek
Flídrová, Helena; Vychodilová, Zdeňka. Odešel doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (31. 12. 1944 – 1. 3. 2022). Новая русистика. 2022, roč. 15, č. 2, s. 85–86.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. Odešel prof. PhDr. Rudolf Zimek, DrSc.. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 4, s. 51–52.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. Přínos Miloslava Krbce české slavistice. Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. 55–59.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. Prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc., jubilující. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 4, s. 62–65.

Článek
Brandner, Aleš; Vychodilová, Zdeňka. Slavistická konference ve Vratislavi. Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 2, s. 35–38.

Článek
Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka; Vysloužilová, Eva; Zahrádka, Miroslav. XVI. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 2002, roč. 12, č. 2, s. 48–54.

Článek
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 2, s. 42–44.

Článek
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 1, s. 32–34.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. Životní jubileum prof. PhDr. Zdeňky Trösterové, CSc.. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 4, s. 65–69.

Článek
Vychodilová, Zdeňka; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. К юбилею доцента Евы Выслоужиловой, к.ф.н.. Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 2, s. 52–53.

Článek
Vychodilová, Zdeňka. [Сипко, Й. Этнокультурный базис русско-словацких переводов]. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 2, s. 64–65.