Wihoda, Martin

Varianty jmen:

Wihoda, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Článek
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin. Česká kastelologie na rozcestí?. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 21–35.

Článek

Článek
Wihoda, Martin. Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 21–35.

Kapitola
Kolektiv autorů. Historický čas a jeho kategorizace. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, s. 18–28.

Kapitola
Wihoda, Martin. Historický glosář. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, s. 124–134.

Článek
Wihoda, Martin. Itinerář moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, roč. 49, č. C47, s. 5–45.

Článek
Wihoda, Martin. Marchio Morauie, domus vestre fundator : Přemyslovská dynastie a počátky řádu německých rytířů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, roč. 48, č. C46, s. 5–15.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 249–272.

Článek
Wihoda, Martin. Mocenský zápas českého a polského státu v 11. a 12. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. 5–15.

Kapitola
Kolektiv autorů. Prameny. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, s. 29–44.

Kapitola
Kolektiv autorů. Specifika výzkumu období středověku. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, s. 5–35.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké fortifikace a "Jesenická stezka" v údolí Černé Opavy. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 111–130.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 199–226.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 215–234.

Článek
Kouřil, Pavel; Kováčik, Peter; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Tvrz a město Jeseník ve středověku. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 239–268.

Kniha
Dvořák, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Stoklásková, Zdeňka; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014

Kniha
Borovský, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014