Wunschová, Diana

Varianty jmen:

Wunschová, Diana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Wunschová, Diana. Italský sborník o lublaňském kongresu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 133–135.

Článek
Wunschová, Diana. [Lepilová, Květuše a kol. Text a kontext]. Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 1, s. 66–68.

Článek
Wunschová, Diana. Žeň ostravského kulatého stolu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 220–221.

Článek
Wunschová, Diana. Русисты Остравского университета X конгрессу МАПРЯЛ. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 4, s. 60–62.