Závodský, Artur

Varianty jmen:

Závodský, Artur (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 159.

Článek
Závodský, Artur. Alexej N. Tolstoj: O literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 146–148.

Článek
Závodský, Artur. Alois Sivek odešel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 183–184.

Kapitola
Závodský, Artur. Avis au lecteur. In: Otázky divadla a filmu. II. 1971, s. 7.

Kapitola
Závodský, Artur. Avis au lecteur. In: Otázky divadla a filmu. III. 1973, s. 7.

Článek
Závodský, Artur. Beseda s Františkem Píškem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, roč. 23, č. D21, s. 236.

Kapitola
Závodský, Artur. Bibliografie dramatických prací Gabriely Preissové. In: Závodský, Artur. Gabriela Preissová. 1962, s. 277–279.

Kapitola
Závodský, Artur. Bibliografie prozaických prací Gabriely Preissové. In: Závodský, Artur. Gabriela Preissová. 1962, s. 269–276.

Kapitola
Závodský, Artur. Bibliografie prózy Vojtěcha Martínka. In: Závodský, Artur. Nad prózou Vojtěcha Martínka. 1960, s. 89–92.

Článek
Závodský, Artur. Brno, vůně jednoho města. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, roč. 9, č. D7, s. 283–284.

Článek
Závodský, Artur. [Buriánek, František. Karel Toman]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 233–234.

Článek
Závodský, Artur. Časopis Kampaň a ostravská Levá fronta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 292.

Článek
Závodský, Artur. Cenná bibliografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 205.

Kapitola
Závodský, Artur. Černá země. In: Závodský, Artur. Nad prózou Vojtěcha Martínka. 1960, s. 22–45.

Kapitola
Závodský, Artur. České divadlo ve vztahu k Velké říjnové socialistické revoluci a k založení KSČ. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, s. 157–160.

Článek
Závodský, Artur. České přepracování Aischylovy Oresteie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, roč. 18, č. E14, s. 249–258.

Kapitola
Závodský, Artur. Cestopisné intermezzo. In: Závodský, Artur. Nad prózou Vojtěcha Martínka. 1960, s. 20–21.

Kapitola
Závodský, Artur. Cestou k literatuře a divadlu. In: Závodský, Artur. Gabriela Preissová. 1962, s. 13–28.

Článek
Závodský, Artur. Divadelní a filmové večery. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 194.

Článek
Závodský, Artur. Divadelní večer. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 293.

Článek
Závodský, Artur. Dopis Petra Bezruče bratru Antonínu Vaškovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 121–123.

Článek
Závodský, Artur. Dopisy Petra Bezruče Zdeňku Bárovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 135–151.

Článek
Závodský, Artur. [Dostálová, Leopolda. Herečka vzpomíná]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, roč. 10, č. D8, s. 188–189.

Kapitola
Závodský, Artur. Dramatik a kritik : (vzájemná korespondence Arnošta Dvořáka a F.X. Šaldy). In: Otázky divadla a filmu. III. 1973, s. 233–250.

Článek
Závodský, Artur. Družba brněnských bohemistů s Bratislavou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 142.

Článek
Závodský, Artur. Dva dopisy Petra Bezruče Sylvě Lacinové-Jílkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 135–138.