Zbíral, David

Varianty jmen:

Zbíral, David (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 37.

Článek
Zbíral, David. Bogomilsko-katarský apokryf "Otázky Jana Evangelisty". Religio. 2003, roč. 11, č. 1, s. 109–130.

Článek
Zbíral, David. [Brenon, Anne. Kataři: život a smrt jedné křesťanské církve]. Religio. 2001, roč. 9, č. 2, s. 229–231.

Článek
Novotný, František; Zbíral, David. Démon zrcadlem pravdy : teologie, morální ponaučení a hereze v porýnském líčení exorcismu z okolí roku 1200. Religio. 2021, roč. 29, č. 1, s. 57–85.

Kapitola
Zbíral, David. Formování křesťanství a jeho vývoj do konce středověku. In: Chalupa, Aleš. , Mendel, Miloš. , Vrzal, Miroslav. , Václavík, David. , Papoušek, Dalibor. , Zbíral, David. Náboženství světa I : západní tradice. 2014, s. 79–86.

Článek

Článek
Zbíral, David. [Given, James Buchanan. Inkvizice a středověká společnost: moc, kázeň a odpor v Languedocu]. Religio. 2011, roč. 19, č. 2, s. 266–268.

Článek
Zbíral, David. Grálová queste jako pouť : od sředověku po Ottu Rahna. Religio. 2003, roč. 11, č. 2, s. 163–184.

Článek
Zbíral, David. [Haage, Bernhard Dietrich. Středověká alchymie: od Zósima k Paracelsovi]. Religio. 2002, roč. 10, č. 1, s. 127–129.

Článek
Zbíral, David. Introduction to the discussion "Religious studies as a scientific discipline: a delusion?". Religio. 2012, roč. 20, č. 1, s. 5–8.

Článek
Zbíral, David. Jednání výborů a valných shromáždění IAHR a EASR na Světovém kongresu IAHR. Religio. 2010, roč. 18, č. 2, s. 239–242.

Článek
Zbíral, David. Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise. Religio. 2004, roč. 12, č. 2, s. 255–264.

Kniha
Bělka, Luboš; Kovács, Attila; Krob, Josef; Kubovčáková, Zuzana; Papoušek, Dalibor; Václavík, David; Zbíral, David. Konec světa. 2014

Kapitola
Zbíral, David. Křesťanská apokalyptika ve starověku a středověku. In: Bělka, Luboš. , Kovács, Attila. , Krob, Josef. , Kubovčáková, Zuzana. , Papoušek, Dalibor. , Václavík, David. , Zbíral, David. Konec světa. 2014, s. 22–29.

Článek
Zbíral, David. [Le Roy Ladurie, Emmanuel. Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324]. Religio. 2006, roč. 14, č. 2, s. 279–283.

Článek
Zbíral, David. Mýtus, biblická exegeze a teologie v katarském křesťanství. Religio. 2018, roč. 26, č. 1, s. 3–30.

Článek
Zbíral, David. Náboženství a internet. Sacra. 2004, roč. 2, č. 2, s. 47–57.

Kniha
Chalupa, Aleš; Mendel, Miloš; Vrzal, Miroslav; Václavík, David; Papoušek, Dalibor; Zbíral, David. Náboženství světa I : západní tradice. 2014

Článek
Zbíral, David. Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století. Religio. 2005, roč. 13, č. 2, s. 307–328.

Článek

Článek
Zbíral, David; Brenon, Anne. Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu". Religio. 2016, roč. 24, č. 2, s. 189–217.

Článek
Zbíral, David. Osobní religiozita, náboženství a členství : případ Armanna "Pungilupa" z Ferrary. Religio. 2011, roč. 19, č. 2, s. 147–178.

Článek

Článek
Zbíral, David. Pojednání "O katarské herezi v Lombardii" (1190/1215). Religio. 2013, roč. 21, č. 2, s. 215–247.