Ziková, Markéta

Varianty jmen:

Ziková, Markéta (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 18 z celkového počtu 18.

Článek
Ziková, Markéta. K podstatě slovotvorného procesu přechylování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 125–132.

Článek
Ziková, Markéta. Ke třem zdrojům lexikálních inovací : (na materiálu substantivních neologismů). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 155–165.

Kapitola
Ziková, Markéta. Konsonantické domény a morfologie. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 87.

Kapitola
Ziková, Markéta. Literatura. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 88–91.

Kapitola
Ziková, Markéta. Obsah. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 3–4.

Článek
Ziková, Markéta. Phonological form in a morphological component : a case of suffixes containing [ε] on their left edge. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 135–154.

Článek
Wągiel, Marcin; Ziková, Markéta. Preface. Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 1, s. 5–6.

Článek
Ziková, Markéta; Wągiel, Marcin. Preface. Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 2, s. 5–6.

Kapitola
Karlík, Petr; Ziková, Markéta. Případové studie. In: Karlík, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 2014, s. 85–118.

Kapitola
Ziková, Markéta. Reprezentace slabičné struktury. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 11–31.

Kapitola
Ziková, Markéta. Reprezentační teorie slabiky: CVCV. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 48–73.

Kapitola
Ziková, Markéta. Reprezentační vs. derivační přístup ke slabičné struktuře. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 42–47.

Kapitola
Ziková, Markéta. Slabičné konsonanty v češtině. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 74–86.

Článek
Ziková, Markéta. Slovotvorně motivované neologismy - produktivita a pravidelnost jejich tvoření. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 93–104.

Kapitola
Ziková, Markéta. Sylabifikace. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 32–41.

Kapitola
Ziková, Markéta. Úvod. In: Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014, s. 5–10.

Kniha
Ziková, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 2014

Článek
Ziková, Markéta. When prosody follows syntax: verbal stems in Czech. Linguistica Brunensia. 2016, roč. 64, č. 1, s. 163–185.