Římský kult boha Mithry : atlas lokalit a katalog nálezů I

Název: Římský kult boha Mithry : atlas lokalit a katalog nálezů I
Variantní název:
  • The Roman cult of Mithras : atlas of sites and catalogue of Mithraic evidence I
Přispěvatel
Mertel, Adam (jiná role)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2023
Rozsah
440 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 527
ISBN
978-80-280-0275-6 (brožováno)
978-80-280-0276-3 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Anotace
  • Kult původně perského boha Mithry, který se po přelomu letopočtů rozšířil po území Římské říše, představuje jednu z nejzajímavějších náboženských tradic antického světa. Atlas lokalit a katalog nálezů je systematickým příspěvkem k heuristické stránce studia tohoto kultu. Poskytuje aktualizovaný seznam lokalit spojených s uctíváním Mithry a uvádí stručný popis artefaktů a objektů, které byly v těchto místech objeveny. Kromě potvrzených mithraistických nálezů zahrnuje rovněž monumenty sporné povahy nebo nálezy, které byly v důsledku pozdějšího bádání vyřazeny, čímž aktualizuje v současnosti již značně zastaralý Vermaserenův korpus mithraistického materiálů z 60. let 20. století.
  • The cult of the originally Persian god Mithras, which spread throughout the Roman Empire in the first centuries CE, represents one of the most fascinating religions of the ancient world. The Atlas of Sites and Catalogue of Evidence is a systematic heuristic contribution to the study of this cult. It provides an up-to-date list of places associated with the worship of Mithras and briefly describes the sanctuaries and artefacts discovered at these sites. In addition to confirmed Mithraic evidence, it also includes monuments of questionable nature or finds that have been excluded as non-Mithraic in later research, thus updating the now largely outdated Vermaseren corpus of Mithraic evidence from the 1960s.
Poznámka
  • Publikace vznikla v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR "Náboženství na sítích antického Středomoří: Role primárních a sekundárních center při šíření náboženských inovací" (GA18-07487S). Její vydání bylo podpořeno Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a Ústavem religionistiky FF MU.
  • Autorem všech map v tomto svazku je Adam Mertel.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
1 | Předmluva a úvodní informace k prvnímu svazku | 7–15
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Asia Minor, Syria, Iudaea, Aegyptus et regiones extra Imperium Romanum | [17]–42
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Africa (Africa Proconsularis, Creta et Cyrenaica, Mauretania Caesariensis et Mauretania Tingitana) | [43]–62
Chalupa, Aleš
PDF
hidden-section Ostia
Chapter number Title Custom text
5 | Ostia | [155]–197
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Italia (Regiones I–VIII), Sicilia, Sardinia et Corsica | [199]–261
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Gallia Cisalpina et Alpes (Regiones IX–XI, Alpes Cottiae, Alpes Maritimae et Alpes Poeninae) | [263]–292
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Hispaniae (Baetica, Hispania Tarraconensis et Lusitania) | [293]–326
Chalupa, Aleš
PDF
hidden-section Britannia
Chapter number Title Custom text
9 | Britannia | [327]–348
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Galliae (Aquitania, Belgica, Gallia Lugdunensis et Gallia Narbonensis) | [349]–385
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
The Roman cult of Mithras : atlas of sites and catalogue of Mithraic evidence I : summary | 387–389
Chalupa, Aleš
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 391–426
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých zkratek | 427–432
Chalupa, Aleš
PDF
hidden-section Seznam map
Chapter number Title Custom text
Seznam map | 433
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam epigrafických značek a konvencí | 434
Chalupa, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
Konkordance mezi CIMRM a Atlasem | 435–442
Chalupa, Aleš
PDF