Discover stories from the 20th century : interactive and multimedia exhibition evaluation

Název: Discover stories from the 20th century : interactive and multimedia exhibition evaluation
Variantní název:
  • Odkryjte příběhy 20. století : evaluace interaktivní a multimediální výstavy
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2023, roč. 12, č. 1, s. 16-30
Rozsah
16-30
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
A multimedia, interactive exhibition about the Second World War was opened at the Memory of Nations Institute in Pardubice in February 2022. It was designed by an interdisciplinary team from the Post Bellum NGO, Charles University's Faculty of Arts and the creative studio 3dsence. The exhibition used interactive storytelling and visitor-centred design as its main means for sharing its content (messages). This article describes the exhibition and presents a qualitative evaluation (N = 26) conducted using a hybrid approach (observation, surveys, common reflection). The results showed that a highly technological exhibition is able to engage visitors. Moreover, 9 out of 26 visitors reflected on the topic in greater depth. The applied research resulted in a set of recommendations for improvements.
V Institutu Paměti národa v Pardubicích byla v únoru 2022 otevřena nová multimediální a interaktivní expozice o 2. světové válce. Na výstavě se podílel interdisciplinární tým složený z neziskové organizace Post Bellum, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a technologického kreativního studia 3dsence. Při tvorbě expozice bylo využito přístupu interaktivního storytellingu a návštěvnicky orientovaného designu. Článek představuje koncept expozice a kvalitativní evaluaci výstavy s 26 respondenty, pro kterou byl zvolen smíšený přístup (pozorování, dotazníky, společná reflexe). Zjistili jsme, že výrazně technologická výstava dokáže návštěvníky zaujmout a u 9 lidí dokonce došlo k hlubší reflexi. V rámci aplikovaného výzkumu byla odhalena slabá místa a navrženy konkrétní úpravy.
Note
This project is co-financed with state support from the CR Technological Agency as part of the ÉTA programme, which supports research, experimental development and innovation of applied social sciences and humanities (TL03000123).
Reference
[1] ALDERMAN, Christina. I Spy: Interpreting Artworks Through Games. In BEALE, Katy (ed.). Museums at Play: Games, Interaction and Learning. Edinburgh: MuseumsEtc, 2011, pp. 40–53. ISBN 978-1-907697-13-5.

[2] DERNIE, David. Exhibition Design. London: Laurence King Publishing, 2006. ISBN 978-1-85669-430-8.

[3] ECHARRI, Fernando and Carmen URPI. Mindfulness in Art Contemplation. The Story of a Rothko Experience. Journal of Museum Education [online]. 2018, vol. 43, no. 1, pp. 35–46 [accessed 2023-06-18]. Available from www: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10598650.2017.1384977?journalCode=rjme20. ISSN 1059-8650.

[4] JAREŠ, Jakub, Čeněk PÝCHA and Václav SIXTA (eds.). Jak vystavujeme soudobé dějiny: muzeum v diskuzi. Praha: Ústav pro stadium totalitních režimů, 2020. ISBN 978-80-88292-67-8.

[5] NEVINS, Elisabeth. The Past as a Brave Space: Reframing relevance. In MARK, Gold S., Rebekah BEAULIEU and Salerno E. DAWN (eds.). The State of Museums: Voices from the Field. Edinburgh: MuseumsEtc, 2018, pp. 14–40. ISBN 978-1-912528-09-7.

[6] Post Bellum [online]. [accessed 2023-06-18]. Available from www: https://www.postbellum.cz/english/.

[7] RICHARDS, Greg. The traditional quantitative approach. Surveying cultural tourists: lessons from the ATLAS cultural tourism research project. In CABI Digital Library [online]. 19 May 2022 [accessed 2023-01-04]. Available from www: https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/9781845935184.0013.

[8] SAVENIJE, Geerte M. and Pieter de BRUIJN. Historical empathy in a museum: uniting contextualisation and emotional engagement. International Journal of Heritage Studies [online]. 2017, vol. 23, no. 9, pp. 832–845 [accessed 2023-06-18]. Available from www: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13527258.2017.1339108. ISSN 1352-7258.

[9] SIMON, Nina. The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0, 2010. ISBN 978-0-615-34650-2.

[10] YOSHIARA, Yuuki. Art museums and society after apartheid. Museum Management and Curatorship [online]. 2008, vol. 23, no. 3, pp. 281–293 [accessed 2023-06-18]. Available from www: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09647770802234102. ISSN 1872-9185.

[11] WANČOVÁ, Nina. Role nových médií v muzejní prezentaci [online]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2020 [accessed 2023-06-18]. Available from www: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/125046. PhD thesis. Supervisor prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.