1

Title: Religio
Rok: 2024
Ročník: 32
Číslo: 1
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie – Articles
Title Document
Křivda a odpor : konstrukce alternativní modernity a mobilizace amerických konzervativních věřících | 5–30
Hodes, Aleš
PDF
Heritage tourism in peripheral areas : the case of Saint George of Ioannina, a symbol of social resilience in southern Albania | 31–45
Shumka, Laura; Rexha, Genta
PDF
Contemporary shamanism and alternative spirituality : exploring relationships and intersections | 47–70
Dyndová, Helena
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Triumf křesťanství z makrohistorické perspektivy : podíl epidemií a klimatické změny v náboženské proměně Římské říše | 71–86
Chalupa, Aleš
PDF
Mají brazilští domorodci právo zabíjet své děti? : lidská práva, kulturní relativismus a "jinakost" v religionistice | 87–113
Valentinová, Lucie
PDF
Samsonova legitimita : příběh biblického hrdiny a jeho místo v knize Soudců | 115–135
Churaňová, Barbora
PDF
Téma – Special Feature: "Monomýtus Jana A. Kozáka"
Title Document
Monomýtus Jana A. Kozáka : úvod k tematickému bloku | 137–147
Chlup, Radek
PDF
Monomýtus Jana A. Kozáka : od staroseverské magie a mytopoezie k magické poetice mýtu | 149–156
Reichstäter, Jan
PDF
Reduktivní tanec s vlky : ke knize Monomýtus Jana A. Kozáka | 157–166
Novotný, František
PDF
Vyprávění bez vypravěčů a posluchačů : bezstarostná imaginativní performance pro neuspokojené měšťanstvo | 167–185
Fujda, Milan
PDF
Zprávy – News
Title Document
Behind the scenes of Some Kind of Liberating Effect, a documentary about research freedoms in the sphere of religious studies in Post-Soviet Europe | 187–196
Severino, Valerio
PDF
Konference "Alternativní spiritualita: New Age, (novo)pohanství, (neo)šamanismus", 19.-20.10.2023, Praha | 197–201
Hrabáková, Zora
PDF
CESAR 2022-2023 : connecting researchers in Pardubice, Vilnius, and Szeged | 203–210
Mokrý, Matouš; Nemes, Márk
PDF
Šťastná hodina VIII : konference pro akademiky i praktiky, 27.-29.10.2023, Brno | 211–212
Lišková, Hana
PDF
Workshop Digital religion II ve znamení studia prolínání náboženských narativů do politiky | 213–220
Sedláková, Renáta
PDF
Sedmý ročník islamologické konference, 9.-10.11.2023, České Budějovice | 221–223
Klapetek, Martin
PDF
Jaká je česká religionistika? : den panelových diskuzí (o minulosti a budoucnosti české religionistiky), 15.11.2023, Brno | 225–228
Valentinová, Lucie
PDF
European Association for the Study of Religions conference 2023, September 4-8, Vilnius | 229–232
Kapcár, Andrej
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Towards "river awareness" : a response to Bronislaw Szerszynski's EASR 2023 keynote | 233–235
Kostićová, Zuzana Marie
PDF
[Kripal, Jeffrey J. The superhumanities: historical precedents, moral objections, new realities] | 235–237
Marrone, Tancredi
PDF
[Testa, Alessandro. Ritualising cultural heritage and re-enchanting rituals in Europe] | 238–240
Eller, Jack David
PDF
[Dirga, Lukáš; Váně, Jan (eds.). Náboženství za mřížemi: stále(é) i nestálé] | 240–241
Novák, Petr
PDF
[Gajdošíková Šebetovská, Michaela. Veles: slovanské božstvo ve srovnávací perspektivě] | 241–245
Dynda, Jiří
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [247]
PDF