Albánsky psaná autobiografie Jana Urbana Jarníka

Název: Albánsky psaná autobiografie Jana Urbana Jarníka
Variantní název:
  • Jan Urban Jarník's Albanian-written autobiography
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 1, s. [44]-54
Rozsah
[44]-54
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Jan Urban Jarník (1848–1923) was the founder of Romanian and Albanian studies in what is today the Czech Republic. He loved recording the events of his life and published many memoirs in the Czech and Romanian press. After meeting with members of the Albanian diaspora in Bucharest, he decided to write an autobiography in Ghegh Albanian (a northwestern dialect). This article subjects the whole text to a linguistic analysis and provides a Czech translation.
Jan Urban Jarník (1848–1923) byl zakladatelem romanistiky a albanistiky v českých zemích. Rád psal o svých životních příhodách a vydal mnoho memoárů v českém a rumunském tisku. Poté co se setkal s příslušníky albánské diaspory v Bukurešti, se rozhodl sepsat vlastní autobiografii v gegské albánštině, konkrétně v severozápadogegském nářečí. Tento článek přináší komentované vydání textu včetně překladu do češtiny
Reference
[1] JARNÍK, J. U. Z mých hradeckých vzpomínek v létech 1863–70. In: Osvěta lidu městu Hradci Králové k 28. říjnu 1922. Hradec Králové: Osvěta lidu, 1923, s. 142–145.

[2] JARNÍK, J. U. Christo Kočev. Lidové noviny, roč. 29, č. 530, 22. 10. 1921.

[3] JARNÍK, J. U. Za jazykem albánským. Vzpomínka z let 1879–81. Osvěta, roč. 46/1916, č. 3, s. 185–193.

[4] JARNÍK, J. U. Vážné a žertovné z mého života. Krása našeho domova, 1911 (na pokračování).

[5] JARNÍK, J. U. Jak jsem šel na studie. In: FRANTA, Ondřej – VYCPÁLEK, Josef (eds.). Pelclův almanach z prací bývalých žáků gymnasia rychnovského a úvodního nástinu životopisného Františka Martina Pelcla od Fr. Tischra. Rychnov nad Kněžnou, 1893, s. 88–99.

[6] JARNÍK, J. U. Kus ze života chudého českého studenta ve Vídni v letech sedmdesátých. In: KARÁSEK, J. (ed.) Sborník Čechů dolnorakouských. Vídeň: Národopisný odbor dolnorakouský, 1895, s. 121–124.

[7] PILIKA, Dh. Duke kërkuar “albanica” ndër arkiva dhe biblioteka të jashtme... In: Konferenca e parë e studimeve albanologjike: Tiranë, 15–21 nëndor 1962. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965, s. 719–724.