Zamlčené hodnocení : zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Název: Zamlčené hodnocení : zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy
Variantní název:
  • Concealed evaluation : feedback in the educational communication at lower secondary schools
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 2, s. [61]-86
Rozsah
[61]-86
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Text představuje empirickou studii, která na základě dat z terénního výzkumu popisuje mechanismy poskytování zpětné vazby ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Ukazuje, že zpětná vazba má sice své pevné místo v komunikační struktuře, avšak je jí vlastní jistá vyprázdněnost, neboť učitelé jeví tendenci vyhýbat se explicitním hodnotícím výrokům.
Based on a field research, this contribution is an empirical study describing the mechanisms of providing the feedback in educational communication in lower secondary (11-15) education. It reveals that the feedback holds its place in the communication structure but there is a certain blankness in it, for teachers seem to deliberately avoid making explicit evaluation statements.
Reference
[1] ALEXANDER, R. Towards dialogic teaching. Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos, 2006. ISBN 0-9546943-3-3.

[2] ANDERSON, L. W., KRATHWOHL, D. R. a kol. (Eds.). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, 2001. 352 s. ISBN 0-321-08405-5.

[3] APPLEBEE, A. N., LANGER, J., NYSTRAND, M., GAMORAN, A. Discussion-Based Approaches to Developing Understanding: Classroom Instruction and Student Performance in Middle and High School English. American Educational Research Journal, 2003, roč. 40, č. 3, s. 685–730. ISSN 0002-8312. | DOI 10.3102/00028312040003685

[4] BLOOM, B. S., HASTINGS, J. T., MADAUS, G. F. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw-Hill, 1971. ISBN 978-0-07006-11-4.

[5] BRUNER, J. S. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986. ISBN 06-740-0365-9.

[6] BRUNER, J. S., RATNER, N. Games, social exchange and the acquisition of language. Journal of Child Language, 1978, roč. 5, č. 5, s. 391–401. ISSN 0305-0009.

[7] GAYLE, B. M., PREISS, R. W., ALLEN, M. How Effective Are Teacher-Initiated Classroom Questions in Enhancing Student Learning? In GAYLE, B. M., PREISS, R. W., BURRELL, N., ALLEN, M. (Eds.). Classroom Communication and Instructional Processes. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006, s. 279–293. ISBN 0-8058-4423-6.

[8] KULIČ, V. Chyba a učení. Praha: SPN, 1971.

[9] LEVINE, H. G. Context and scaffolding in developmental studies of mother-child problem-solving dyads. In CHAIKLIN, S., LAVE, J. (Eds.). Understanding practice. Perspectives on activity and context. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, s. 306–326. ISBN 978-0-521-55851-8.

[10] MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.

[11] MAREŠ, J. Možnosti učitele reagovat na individuální styly učení u žáků. Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 4, s. 368–376. ISSN 0031-3815.

[12] MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

[13] MEHAN, H. Learning Lessons. Social Organisation in the Classroom. Cambridge: Harvard University Press, 1979. ISBN 0-674-52015-7.

[14] MERCER, N. Words and Minds. How we use language to think together. London: Routledge, 2000. ISBN 0-415-22476-4.

[15] MEYER, W. U. Indirect Communication About Percieved Ability Estimates. Journal of Educational Psychology. 1982, roč. 74, č. 6, s. 888–897. ISSN 0022-0663.

[16] MYHILL, D., WARREN, P. Scaffolds or straitjackets? Critical moments in classroom discourse. Educational Review, 2005, roč. 58, č. 1, s. 55–69. ISSN 1465-3397. | DOI 10.1080/0013191042000274187

[17] NINIO, A., BRUNER, J. The achievement and antecedents of labelling. Journal of Child Language, 1978, roč. 5, č. 1, s. l–5. ISSN 0305-0009. | DOI 10.1017/S0305000900001896

[18] PARKER, M., HURRY, J. Teachers' use of questioning and modeling comprehension skills in primary classrooms. Educational Review, 2007, roč. 60, č. 3, s. 299–314. ISSN 1465-3397. | DOI 10.1080/00131910701427298

[19] PETROVÁ, Z., PUPALA, B. K súčasným pedagogickým diskusiám o zóne najbližšieho vývinu. Pedagogika, 2008, roč. 58, č. 2, s. 117–130. ISSN 0031-3815.

[20] SINCLAIR, J. M., COULTHARD, M. Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press, 1975. ISBN 0194360113.

[21] SKIDMORE, D. Pedagogy and dialogue. Cambridge Journal of Education, 2006, roč. 37, č. 4, s. 503–514. ISSN 0305-764X.

[22] SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

[23] SMITH, H., HIGGINS, S. Opening classroom interaction: the importace of feedback. Cambridge Journal of Education, 2006, roč. 37, č. 4, s. 485–502. ISSN 0305-764X. | DOI 10.1080/03057640601048357

[24] SVATOŠ, T. Snímání a záznam verbální komunikace ve třídě. Pedagogika, 1993, roč. 43, č. 2, s. 165–172. ISSN 0031-3815.

[25] ŠEĎOVÁ, K. Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 4, s. 368–381. ISSN 0031-3815.

[26] VYGOTSKIJ, L. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN, 1976.

[27] WATZLAWICK, P., BEAVINBAVELASOVÁ, J. Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové: Konfrontace, 2000. ISBN 80-8608-804-9.

[28] WELLS, G. Dialogic Enquiry: Towards a Sociocultural Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-63133-5.