Metoda soutěžní debaty v české škole

Název: Metoda soutěžní debaty v české škole
Variantní název:
  • The method of competitive debating in Czech school
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 1, s. [179]-188
Rozsah
[179]-188
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento text se zabývá metodou soutěžní debaty v české škole. Na metodu soutěžní debaty je zde nahlíženo jako na moderní vyučovací metodu, která má mnohé přínosy pro učitele, žáka i samotnou školu. V realizovaném kvalitativním šetření byly identifikovány některé stimuly a bariéry použití metody soutěžní debaty ve vyučování očima českých středoškolských učitelů.
This text deals with the competitive debating method in Czech schools. This method is perceived as a modern teaching method, very beneficial for teachers, students, and the school. A qualitative research was conducted to identify some incentives and barriers of the use of the competitive debating method in teaching as seen by secondary school (15-19) teachers.
Reference
[1] FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789666.

[2] KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, 2005. ISBN 8023946684.

[3] MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 8073150395.

[4] PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 8073671727.

[5] SNIDER, A., SCHNURER, M. Mnoho stran: Debatování napříč osnovami. Praha: Asociace debatních klubů, 2003. ISBN 0-9702130-4-2.

[6] STRAUSS A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 808583460.

[7] ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 9788073673130.

[8] TRAPP, R. et al. Objevování světa debatou: praktický průvodce debatou pro debatéry, trenéry a rozhodčí. Praha: Asociace debatních klubů, 2003. ISBN 0-9702130-0-X.