village settlement

Kučerová, Marta; Hudáková, Mária; Uličný, Marián; Janura, Tomáš; Hložek, Martin. Výskum stredovekých objektov vo Švábovciach (okres Poprad)
Hanuliak, Milan; Mináč, Vladimír; Pavúk, Juraj. Stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi – Zelenči